Başkan’ın 15. YIL Mektubu

Bundan onbeş yıl önce, geleceği uzgören 11 fütüristin kurucusu olduğu Derneğimizin Başkanı olarak, bir yanda gurur duyarken, onbeş yıl içerisinde Derneğimizi çok saygın bir konuma getiren önceki başkanlarımızın ardından daha da ileriye götürme sorumluluğunun bilincindeyim. Başta, Derneğin kurulmasında önderlik eden Onursal Başkanımız Alphan Manas olmak üzere, Yurtsan Atakan, Işık Biren, Faruk Eczacıbaşı, Ufuk Emekli, İbrahim Kavrakoğlu, Oğuz Manas, Jan Nahum, Rifat Sağlam ve Uğur Yüce’ye şükranlarımızı sunarız. Aramızdan ayrılanlar ışıklar içinde yatsınlar. Önceki Başkanlarımız Ufuk Tarhan, Murat Şahin, Nuri Çankaya, Cem Tarık Yüksel ve Eray Yüksek’e fütüristik yaklaşımları ile Derneğe kattıkları değerler için müteşekkiriz. Bir yanda insanlardan daha fazla sayıda robotun günlük yaşamda yerini almasını, Yapay Zekanın insan zekasından daha hızlı ve daha etkin sonuçlarla bireysel ve kurumsal konforu hiç olmadığı kadar iyileştirmesini, giyilebilir teknolojilerle artırılmış insanların varlığını, sağlık, eğitim, lojistik, ulaşım, ticaret, finans, kamu hizmetleri, tarım, üretim ve daha bir çok alanda ezber bozacak inovasyonları beklerken, öte yanda artan iklim değişikliği sonucu eriyen buzullar, caddeleri nehirlere dönüştüren yağışlar, gitgide bozulan gelir eşitsizliği, temiz su, yeterli gıda ve her zaman her yerden herkesin iletişime erişimi olmayan insanların sayısının çoğalması, iç savaşlar, ekonomik nedenler ve baskıcı rejimler neticesi başka ülkelere göç etmek zorunda kalan insanların acıklı yaşam mücadeleleri, ülkeler arasında biteviye tırmanan gerilimler, aşırı silahlanma, periyodları kısalan pandemiler ve benzerleri hepimizi kaygılandırıyor.

Oysa, bütün bu iyimser ve kötümser beklentileri çözümleyip, olumlu senaryo seçeneklerini sentezlemek olanaklı. Bilimsel yöntemlerle bu çalışmaları yapan fütüristlerin multidisipliner faaliyetleri geleceğe hazırlıklı olmamızı, olmasını istediğimiz geleceğin tasarlanabileceğini, genç kuşaklara daha iyi bir gelecek bırakmanın koşullarının belirlenmesini sağlıyor.
Türkiye’de fütürizm ve fütüristlerden yeteri kadar yararlanılamamasına rağmen, henüz onbeş yıl önce Fütüristler Derneği her yıl düzenlediği ‘1 Mart Gelecek Günü Konferansları’, üniversitelerde verdiği ‘Gelecek Bilgisi Dersleri’, ‘Future Talks’, ‘Future Shuffle’, ‘Future2Go’ gibi aksiyonlarla, yazılı ve görsel medyada katıldığı programlarla, yönetiminde yer alan yazarların kitaplarıyla fütürizmin farkındalığını yaygınlaştırmayı hedefliyor. ‘Genç Fütüristler’ aracılığı ile üniversitelerdeki geleceği merak eden, hayal eden ve insanlığın geleceğini tasarlayacak bireylerden biri olmayı arzulayan öğrencilere ulaşıyor.

Onbeş yıl içerisinde bugüne dek yapılanlar, bundan sonraki onbeş yıllarda yapılacakların işaret fişeği. Elbette hızla değişen dünyaya en çabuk ayak uyduranlar fütüristler olacaklar. Bizim gibi düşünen bireyleri ve kurumları yanımızda görmek kuşkusuz bize güç, yaptığımız işlere sinerji katacak.

 

Daha nice 15 yılı daha çok fütüristle kutlama dileğiyle,
‘BİRLİKTE GELECEĞİZ’.

 

Dr. Mustafa Aykut
Fütüristler Derneği Başkanı