Dr. Hale Cide Demir
Yeni Çağ Organizasyonları Doktoru
İstanbul Blockchain Women Kurucu Üyesi

Perakende ve finans sektörlerinde kazandığı satış ve pazarlama yönetimi deneyimlerini Marmara Üniversitesi’nde “Yönetim ve Organizasyonel Davranış” üzerine doktora yaparak geliştirdi. Pandemi döneminde hibrit çalışma şekilleri konusundaki deneyimini kullanarak Uzaktan Satış Takımlarını kurdu.

“Dijitalizasyon ve Organizasyonel İzlenim Yönetimi” konulu doktora tezi sonrasında blockchain, dijital liderlik ve dijital-organizasyonel dönüşüm konularına yoğunlaştı. Deneyimlerimi aktarabilmek için Kadir Has Üniversitesi’nde MBA öğrencilerine “Dijital Stratejik Yönetim” ve “Organizasyonel Dinamikler” derslerini vermeye başladı.

 

Daha iyi bir gelecek için dokunduğu her alana değer katmak için asıl işinin yanında diğer faaliyetleri; 

  • www.halecidedemir.com isimli bloğu aracılığı ile kolektif öğrenmeyi desteklemek.
  • Teknoloji ve İnovasyon Kanalı’nda blockchain ve toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını arttırmak için düzenli canlı yayın yapmak. 
  • Adı “Dijital Empresyonist” olan kitabını yayına hazırlamak. 
  • Kurucu üyesi olduğu İstanbul Blockchain Women’da etkin rol almak. 
  • Fütüristler Derneği adına Bahçeşehir Üniversitesi’nde verilen Gelecek Bilgisi Dersi’nde Blockchain ve Yeni Çağ Organizasyonları Dersini anlatmak. 
  • Başlangıç Noktası Akademi kapsamında mentörlük yapmak. 
  • Dijital sanat araştırmalarına katılmak.