Görev Gücü

Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda önceden belirlenmiş bir süre için geçici olarak oluşturulmuş çalışma gruplarıdır. Birden fazla olabilir. Üyelerinin kimlerden oluşacağı, göreve başlangıç ve bitiş tarihleri, çalışma kuralları, kendilerinden beklenen görevler ve görev tamamlandığında Yönetim Kuruluna sunulacak çıktılar Yönetim Kurulu tarafından tanımlanır. Görev sırasında görevi durdurma, kapsamını daraltma/genişletme yetkisi Yönetim Kurulu’nun inisiyatifindedir. Görev Gücü’nün Başkanı Yönetim Kurulu tarafından seçilir ve Başkan Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. Görev süresi tamamlandığında, 10 gün içerisinde çıktıları Yönetim Kurulu’na sunulduktan ve Yönetim Kurulu tarafından çıktılar onaylandıktan sonra Görev Gücü kendiliğinden dağılır.