Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Daha da İleri >>
  

Genel Kurul Toplantısı - 21 Mart 2014

Sayın Üyemiz;

Derneğimizin  olağan genel kurul toplantısı 21 Mart 2014 Cuma günü Kadir Has Üniversitesi Cibali Yerleşkesi – Fener Salonunda saat 15:30’da  yapılacaktır.

Toplantıya katılmanızı  rica ederiz.

Fütüristler Derneği Yönetim Kurulu

G  Ü  N  D  E  M

-Açılış

-Divan  Heyeti  Seçimi

-Saygı duruşu

-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi

-Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi

-Yönetim kurulu ve Denetim Kurulunun  ayrı ayrı ibrası 

-Tahmini Bütçenin görüşülerek onaylanması

-Tüzük değişiklerinin görüşülerek oylanması

-Dernek organları asıl ve yedek üyelerinin seçimi

-Dilek ve temenniler

-Kapanış.