Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Daha da İleri >>
  

Future Talks “Yeni(den) Uzay” – 15 Haziran 2012

Bilkent Fütürizm Klübü, Bilkent Üniversitesi, Ankara
Özet Rapor

Katılımcılar: Kuzeyhan Özdemir (BilUzay Başkan Yardımcısı), Ali Türker (Sebit, Proje Yöneticisi), Uğur Murat Leloğlu (TÜBİTAK Uzay Eski Başkanı).
Moderatör ve Raportör: Alper Alsan (FD Genel Sekreteri)

Stronsium 90
Kendi kendimize yarışmadayız, gülüm.
Ya ölü yıldızlara hayatı götüreceğiz,
Ya dünyamıza inecek ölüm.
Nazım Hikmet Ran

Uzaya yönelik girişimler ve uzay ticareti önümüzdeki 10, 20, 30, 50 ve 100 yıllık perspektiflerde değerlendirildiğinde olumlu bir gelecek tasarımı için büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatlar değerlendirilirken dünya dışına gidişe hazır olabilmek için dünya ile ilgili konularda da çalışılması gerekmektedir.

Yukarıdaki yaklaşım çerçevesinde değerlendirildiğine önemli fırsatlar şunlardır:

 • Turizm (uzay oteli içmimari tasarımları (Türkiye’de mevcut), uzay oteli işletimi)
 • İletişim ve Gözlem (mikro ve nanouydular, Bilsat ve Rasat uyduları)
 • Enerji (Uzay bazlı güneş enerjisi)
 • Yerleşim tasarımı (Türkiye’de örnek çalışmalar mevcut)
 • Eğlence (Roket yarışmaları, gezegenlere yolculuğa yönelik “reality” şovları)
 • Asteroid Madenciliği Sistem Tasarımı (Kendini monte eden makinalar)
 • Sentetik Biyoloji (Oksijen arttıran bakteri tasarımı)
 • İnsan ötesi teknolojileri (örnek: Uzun erimli iletişim için implant’lar)
 • Ekosistem mühendisliği (yaşam için ortam oluşturma)
 • Ay Kolonizasyonu (Helyum 3 madenciliği, diğer gezegenlere atlama taşı)
 • İtki teknolojisi

Önümüzdeki 10 ila 20 yılda devlet girişimleri politik düzeyde devam ederken, girişimcilerin çalışmaları daha öne çıkacaktır. Uzay hakkında Türkiye’de son 15 yılda sıfırdan başlayıp tahmini olarak 300 kişinin çalıştığı bir sektör ortaya çıkmıştır. Avusturya’dan daha büyük bir ölçeğe ulaşan Türkiye Uzay Sektörü, genç nüfusu ile şu anda 34.000 kişinin çalıştığı ama hızla yaşlanmakta olan AB uzay sektörü için büyük bir potanisyel oluşturmaktadır.

Çin ve Hindistan’ın yeni oyuncular olarak göze çarptığı bu alanda Türkiye’deki gelişmeyi geciktirebilecek tehditler ve engeller aşağıdaki gibidir:

 • “Anlık” davranma ve uzun vadeli/sürdürülebilir planlama yapmama kültürü (örnek: Karar verilmiş olmasına rağmen 12 yıldır Türk Uzay Kurumu’nun kurulamaması.)
 • Yerel işbirliği kültürünün eksikliği
 • Beyin göçü (örnek: Hindistan’da şu anda yıldızlararası yolculuk üzerine çalışmalar yapan İTÜ Uzay Mühendisliği mezunları)
 • Uzayı “tiye alan” medya yaklaşımı (örnek: reklamlar, filmler, diziler)

İnsanlığa daha iyi hizmet verebilmek ve fayda sağlamak için uzay ticareti daha verimli bir forma sokulmalı, özellikle medya ile işbirliği içinde “zihinsel savana”lar yaratılarak disiplinler arası ekipler oluşturulmalı, sıkı yerel ve uluslar arası işbirliği içinde web ortamını da kullanarak yeni projeler yaratılmalıdır ve yürütülmelidir.

 

Kuzeyhan Özdemir'in sunumu için tıklayın

Alper Alsan'ın sunumu için tıklayın

Murat Leloğlu'nun sunumu için tıklayın