Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Daha da İleri >>
  

Fütürizm Okulu – Mustafa Ali Türker’in Dersinden Notlar...

"Geçmiş, Bugün ve Geleceği Bir Arada Yaşamak"
Türkiye Fütüristler Derneği’nin en kapsamlı projelerinden olan “Fütürizm Okulu” 19 Ocak’ta gerçekleştirilen ikinci dersin ardından üçüncü dersini yine Kadir Has Üniversitesi’nde geçtiğimiz Cumartesi günü Sebit A.Ş. AR-GE Yöneticisi Ali Türker ile gerçekleştirdi.

26 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilen 3. Derste ‘Geçmiş Bugün ve Geleceği Bir Arada Yaşamak/ Vizyon Oluşturma, Planlama, Yaratıcı Düşünme ve Alternatifler Üretme’ konuları üzerinde duruldu. Bu başlıklar doğrultusunda fütürist uzgörülerini bizlerle paylaşan Ali Türker, derse kendi yaşamı ve kariyeri hakkında kısa bilgiler vererek başladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi mühendislik bölümünden mezun olan Ali Türker, PMP, Elektronik Bankacılık, iClass, Vitamin, FATİH, Eğitsel Arama Motoru gibi projelerde proje yöneticiliği yapmıştır. Bilim ve Teknoloji yazarlığı da olan Türker, 1999 yılından bu yana Doğuş Holding, Türk Telekom gibi firmalarda BT Danışmalığı görevinde bulunmuş ve Avrupa Komisyonu’nda BT Danışmanlığı görevine halen devam etmektedir. Kendisini ‘Karmaşık Uyarlanır Sistemler Meraklısı’ olarak tanımlayan Ali Türker’ in kariyerinde ODTÜ ve TOBB ETÜ’de öğretim üyeliği görevleri bulunmaktadır. Türker’in 2011 yılından bu yana da Türkiye Fütürizm Derneği Ankara Şubesi YK Üyeliği devam etmektedir.

Türker’ in sunumunda fütürist yaklaşımlar ile ortaya koyduğu bugün ve geleceğe dair uzgörülerden bir kısmı:
Fütürizmi ‘geleceği bükme sanatı’ tanımıyla değerlendirdik ve bu tanım başta ben olmak üzere herkes tarafından beğenildi.
Sunumun başlangıç kısmında ‘Akışlar, Öykü Akıları ve Karmaşık Sistemler’ kavramları üzerinde durduk.

‘Gerçeği kavramak için aydınlık, yeteri kadar uzaktan bakabilmek ve deneyimlemek gerekir.’ cümlesiyle ‘Fütürist Fil’ örneğini vererek, ‘Öykü, engeli geçip dönüşerek kapanmış akıştır’ mantığı üzerinden Öykü Akıları kavramına değindik. Yaşamın içerisindeki öykülerin ‘engel, yaklaşım ve aşım’ aşamalarına sahip olduğu ve her aşımın içerisinde barınan engele göre şekil aldığı düşüncesi üzerinde durduk. Engel ve yaklaşıma göre döngülerin yapısal, kaotik ya da garip olabileceğini belirten Ali Türker, bir süre Garip Döngüler’ den bahsetti ve resimlerle gösterdiği Möbius Bandı, Klein Şişesi gibi örnekleri üzerinde durdu.

Fizik, Felsefe, Davranışsal Ekonomi, Eğitsel Psikoloji, Semiotik, Bilişsel Sinirbilim, Psikoloji konularına sunumun başında ‘bahsedilen uzaktan bakma’ mantığıyla yaklaştık, örnek ve kavramlar üzerinde durduk. Örneğin,

Fizik alanında tüm zamanların en güzel deneyi olarak nitelendirilen ‘Young’ın çift yarık deneyi(1800)’, bunu bilim dünyasına ve geleceğe etkilerinin ne olduğu ve olabileceği konuşuldu.

Buradan Kuantum Simetrik Zaman kavramı ile birlikte felsefeye değindik ve ‘Geçmişten mi geliyoruz, geleceğe mi çekiliyoruz?’, ‘Özne mi nesneyi etkiler, nesne mi özneyi tepkiler?’ soruları üzerinde durarak kısır döngüyü garip döngüye çevirdik.

Geçmişte Ekonomik insan ve günümüzde Modern insanın özelliklerini konuştuk ve ‘değer, umulan değer, riskten kaçınma, risk arama’ gibi kavramların insanların ekonomik faaliyetlerindeki davranışlarını nasıl etkilediğini ve etkileyebileceğini tartıştık.

Eğitsel Psikolojide, dünyanın en zeki insanları arasında gösterilen William James Sidis, Galois ve Christopher Langan’ ın hayatlarını ve ‘kimlik(kişisel öykü)’ ve ‘namzet(beklentiler)’ arasındaki ilişkiden bahsettik.

Sunumun sonlarına doğru Ali Türker, çeşitli platformlardan derlediği bazı noktalara değindi.

"Fütürizm, geleceği bükme sanatı." dedik fakat geleceği bükmek için tüm bu kavramlar doğrultusunda kendimizi nasıl bükeceğiz? Bu noktalar bu soruya cevap verebilecek nitelikte;

 • Kişisel öykü sohbetle kavranır (kendinle sohbet et)
 • Gelenek yarat
 • Riskleri hesaba katmaya üşenme
 • Yapılacaklar listesi (önem sırasında)
 • Bir daha düşününce… (tetikleyicileri bil)
 • Bazı günlerin spontane olsun, plan yapma
 • Sinirsel geribesleme araçları bul (tuvallemem)
 • Kayıplar alçakgönüllü yapar, bazı zamanlarda da kaybetmek gerekir.
 • İyi yap, iyi ol.
 • A planından sıkılınca mutlaka B planına sığın.

Son olarak da şunlara değindik:

 • Seçenekleri arttırmak için yeni beceriler kuşanmalı.
 • Birikimi biriktirmeli.
 • İçten motivasyon koşullarında diretmeli.
 • Güçlükler en iyi dosttur. Yol açıcı güçlüklere sarmalı.

Fütüristler Derneği – Kadir Has Üniversitesi İşbirliğinde gerçekleşen Fütürizm Okulu, 3. Dersi bu noktalara değinilerek tamamlandı.

Mustafa Ali Türker’ in derste kullandığı Prezi sunumuna ulaşmak için tıklayınız. (http://prezi.com/e_du_yomnkur/futurizm-okulu/?auth_key=04ed1b425705723ab0e0648bdf50dfd30f6a1d62&kw=view-e_du_yomnkur&rc=ref-33654 )

SAMET DURMAZ – GençFütürist