Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Daha da İleri >>
  

Fütürizm Okulu 12 Ocak 2013’te Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde başladı!

Türkiye Fütüristler Derneği’nin en kapsamlı projelerinden olan “Fütürizm Okulu” 2013 yılında Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle geçtiğimiz cumartesi ilk dersiyle başladı. Açılış dersini Fütüristler Derneği Kurucu Başkanı, M-GEN Gelecek Planlama Merkezi Kurucusu Ufuk Tarhan’ın gerçekleştirdiği Fütürizm Okulu, 7 hafta sürecek geniş bir program dahilinde alanında uzmanlaşmış konuşmacılarla devam edecek.

İlk derste, Ufuk Tarhan, “fütürizmin ortaya çıkışı, fütürizm felsefesi ve tarihsel gelişimi” gibi konulardaki bilgi, görüş ve tecrübeleriyle katılımcıları aydınlattı.

Ufuk Tarhan, sunumuna başlamadan önce herkesi Beyonce’dan “Run The World” ile enejiyle karşıladı.

Fütürizmin ODTÜ Enformatik Enstitüsünde Master öğrencilerine seçmeli ders olarak konmasının ardından ilk somestrinin bittiği haberini gururla veren Ufuk Tarhan, çok yakın bir zamanda fütürizmin bir çok üniversitede, daha sonra liselerde akademik literatüre gireceğine dair bilgiler verdi. Fütürizmin bir meslek haline geldiğini de şu an İntel’in bünyesinde bordrolu bir “fütürist” barındırmasıyla pekiştirdi.

Ufuk Tarhan’ın anlatımına göre; 1900’lerde sanatsal bir akım olarak başlayan Fütürist hareket, Sanayi Devrimi ile boyut değiştiriyor ve devrimsel bir çağa dönüşüyor. 1909’da Fütürist Manifesto’su yazılıyor. Dönemin koşulları gereği ilk manifesto, savaşları engellemek, yaşam kolaylığı sağlamak ve teknoloji – sanayinin daha pozitif kullanımına yönelik bilgiler içeriyor. ---- 2009’da ise Türkiye’de bir manifesto yazılıyor. --- Aradan geçen zaman ve dönemsel koşullar dikkate alınarak iki manifesto arasındaki farklara bakıldığında fütürizmin değişimi ve şartlara göre olan esnekliği ve sınırsızlığı hakkında daha somut detaylara varılabilir.

Son 20-30 senedeki kurumsallaşma ve küreselleşme bizi sürdürülebilir şekilde ilerletmeyecek. Üretim, tüketim, eğitim modelleri, iş modelleri, ücret sistemleri, yalın üretim… öyle kalıplar içindeler ki insanca değiller. Koşulları biz kendimiz bu hale getiriyoruz. Başka modellerin bulunması gerektiği farkındalığına ancak fütürist bir bakış açısıyla varabiliriz.

Fütürizme göre, gelecek oluşmuş bir şey değil, geleceği biz yapıyoruz, şekillendiriyoruz ve yaşıyoruz.

Henüz dünyadaki vazifemizi çözemedik; niye geldik, nerden geldik, nereye gidiyoruz… “Yaşam” adlı projenin görevlileriyiz. Ve bu proje süresince her şey – tüm liderlerin belirttiği gibi – ‘insan’a yani ‘bize’ bağlı.

Fütürizm, sürdürülebilir yaşama dair ipuçları içeren bir sistem.

Ve Einstein’ın kendi yaşamından bile üstün tuttuğu Entropi Yasası, fütürizm için de oldukça önemli. Entropi Yasası’na göre ‘kendi haline bıraktığımız herhangi bir şey mutlaka dönüşüme uğrar. Değişim ve dönüşüm her şeyin temelidir.

Ufuk Tarhan, bizler için çok özgün bir “başarı” tanımı da oluşturmuş. “Başarı: Sırf ben varım diye bir başkasının mutlu olmasıdır.”

Günümüzün temellerinin artık “nanoteknoloji” ve “genetik” üzerinde ilerlediğini vurgulayan Ufuk Tarhan, hem fütürizmin hem de insanlığın gelişimini anlatırken şu ifadeleri kullanıyor: “ İnsanlığın ilk dönemlerinde tarım çağı vardı; tüketicilikten üreticiliğe geçmemiz yaklaşık 10.000 sene sürdü. 1900’lerde sanayi çağı ile alet üretimi ve teknojiye dair adımların atılması 200 – 300 sene aldı, 1982-1983 civarında kişisel bilgisayarların üretilmesi ve web2.0 ile son 30 senedir önü alınamaz bir hızla ilerleyen gelişme süreci içerisindeyiz. Diğer adımlar; ileti-hesaplama işleri, internet ve GSM – mobilite. En son ise “nano” ve “genetik”.

Ufuk Tarhan, insanlık gelişimini dönemsel olarak özetledikten sonra gelecek ve fütürizm tanımlamaları üzerinde duruyor.

Fütürizme göre, gelecek planlanmalı fakat sürekli revize edilerek sürdürülebilir hale getirilmeli.

Günümüzde değişen algıyı yönetmek en büyük mesele; önemli olan ilham fikir üretmek değil, bir şeye direk başlamak, yapım esnasında yenilemek ve değiştirmek. Bu konuda Ufuk Tarhan’ın vurguladığı söz: “Just do it keep walking.”

İçinde bulundumuz çağa dair üretilen isimler şu şekildeydi: Dijital Devrim Çağı, Robot Çağı, Siber Çağ, Anlam – Anlamlandırma Çağı, Yeniden Modellendirme Çağı , Simülasyon Çağı, Uzay Çağı, Hibrit Çağı… - Bilgi çağı değil Bilgelik Çağı -

Yaşam Projesi’nde görevimizi daha net yerine getirebilmemiz ve hem kendimize hem proje arkadaşlarımıza daha faydalı olabilmemiz için kendimizi keşfetmemiz gerekiyor. Bu, “Zayıf yönlerini bil ki onları geliştirerek tam kapasite güçlen” felsefesinden ziyade “ Zayıf yönlerini bil ki güçlü yönlerin ortaya çıksın, zayıf yönlerini güçlendirmeye çalışmak için ayıracağın zamanı güçlü yanlarını daha da güçlendirmek için kullan “ felsefesine dönüşüyor.

Bu felsefeye göre “Öncelikle kendini bul, kendinden yeni bir kendin yarat, tekrar yarat, tekrar yarat… “ – Discover yourself!

Yapılan araştırmalar, insanların sevdiği şeylere karşı yeteneğinin de olduğunu gösteriyor; yani sevdiğimiz şeyler kendimizi keşfetmemizde oldukça değerli. Ve kendimizi keşfederken, buna paralel olarak kariyer de planlanmalı.

Ufuk Tarhan, hedefleme konusunda da oldukça farklı yorumlamalar yapıyor. Sabit hedeflerin çok tehlikeli olduğunun ve ar-ge alanını kısıtladığının altını çiziyor. Bu nedenle hedef yerine “alan” belirlenmemesinin, ancak bu şekilde sınırsız ar-ge olacağının üzerinde duruyor.

Günümüzde bir fütürizm karmaşasının yaşandığına dikkat çeken Ufuk Tarhan, herkesin geleceğe yönelik çeşitli planlar yaptığını ancak yalnızca “olumlu gelecek tasarımı” tanımına uyanların fütürist hareket olarak nitelendirilebileceğini dile getiriyor.

Günümüzde “doğru” ve “yanlış” ifadelerinin, “ zamanın ruhuna “uygun” veya “uygun değil” olarak değiştiğinin de altını çizen Ufuk Tarhan; Rusya’nın 2045 projesini konu alan bir video ile sunumunu sonlandırıyor.

Katılımcıların da oldukça aktif olduğu derste Ufuk Tarhan etkileyici sunumunun ardından yeni ufuklar açmaya devam ediyor…

Ufuk Tarhan’ın fütüristler için hazırlamış olduğu sunum için tıklayınız. Ufuk Tarhan’ın ilgi çekici blog yazısı IBM 5in5 için tıklayınız. (http://www.m-gen.biz/detay.asp?id=1974 )

Ufuk Tarhan’nın önerdiği belgesel için tıklayınız: (http://www.youtube.com/watch?v=CMHPzIh4bws )

Rusya 2045 Projesi videosu için tıklayınız. (http://www.youtube.com/watch?v=edbXllZMW_M )