Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Daha da İleri >>
  

Fütürizm Okulu 2. Bölüm - 5. Ders Dr. Alper Alsan Tarafından Verildi

Fütürizm Okulu, Fütüristler Derneği -Kadir Has Üniversitesi işbirliğinde düzenleniyor.

24 Mart 2012 tarihinde beşinci ders: ‘Gelecek Çalışmaları için Etkili Yöntemler / Yöntem Portföyü, Uygulamalı Delfi Yöntemi, Uygulamalı Senaryo Yöntemi’ başlığında Siemens Türkiye Sağlık Sektörü Başkan Yardımcısı -Fütüristler Derneği YK Üyesi Dr. Alper Alsan tarafından verildi.

Kısaca Notlar
-Geleceğin nasıl şekilleneceğine tek bir noktadan değil de, daha geniş bakmalıyız.
-“Şimdi” yapmayı düşündüğümüz her eylem farklı bir zaman boyutu içerir.
-Gelecek uzaklaşırken belirsizliği de artar. Bunun için kullanabileceğimiz mantık yolu:
*Kısa vadelerimiz için planlama (2-3 yıl)
*Stratejik senaryo yapma (10-20 yıl)
*Ve Umutlar..

Bir Fütüristin yöntem listesi
1-Senaryo
2-Birebir Görüşmeler
3-Delfi
4-Medya İçerik Analizi
5- Dinamik sistem simülasyonları

En çok güven duyulan ve en faydalı görülen yöntemler
-Bilimsel literatür analizi
-Ekonomik modeller
-Regresyon analizi
-Tarihsel benzetmeler
-Oyun teorisi
-Morfolojik araştırma
-Girdi-çıktı matrisleri
-Eğitim ekstrapolasyonu

Geleceğe yönelik fikirlerin şekilleri
-Tutarlılık
-Etki
-Demirlememiş
-Mem’ler
-Planlanmışlar

Fütürizmin üç ana elementi
-Delfi (Gelecek durum endeksi)
-Medya içerik analizi (Futuresurfing)
-Gelecek senaryoları
*Konunun belirlenmesi
*İtici güçlerin belirlenmesi
*Mega itici güçlerin belirlenmesi
*Senaryo haritasının oluşturulması
*Senaryo hikayelerinin yazımı