Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Daha da İleri >>
  

Fütürizm Okulu 2. Bölüm - 4. Ders Dr. Yılmaz Argüden tarafından verildi

Fütürizm Okulu, Fütüristler Derneği -Kadir Has Üniversitesi işbirliğinde düzenleniyor.

17 Mart 2012 tarihinde dördüncü ders: ‘Stratejist Ekonomi & Küreselleşme / Küreselleşmenin gelecekteki, ulusal ölçekte demografik, sosyal, ekonomik gelişmelere etkileri’ başlığında ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden tarafından verildi.

Kısaca Notlar
Özellikle demografik değişimlerin, global ekonomi üzerinde önemli etkilerinin olması
beklenmektedir.

 • Finansal Piyasalar
 • Tasarruf, harcamalar ve büyüme
 • İşgücü Piyasaları

Yeni neslin ortak karakter özellikleri gelecek dönemde iş yapma biçimlerini
şekillendirecek önemli bir unsurdur.

Trendi takip etmeyen geleceği şekillendiremez.

1990 sonrası doğan yeni nesil ;

 • İşbirlikçi ve Sosyal
 • Yüksek Beklentileri olan
 • Yönlendirilmeye Müsait
 • Meraklı
 • Kendine Uyarlamayı Seven
 • Denemeyi Seven
 • Sınırları Bulanık
 • Aceleci
 • Başarmayı seven ancak başarıya giden zor süreçlere girmekten kaçınan

Yaşlı zengin Dünya’nın etkinliği, genç ama fakir Dünya’ya kayacaktır.

Bugün gelinen noktada kesin olan: “Karşılıklı olarak artan bağımlılığın giderek daha fazla artacak olmasıdır.”
Öncelikli küresel sorunlar herkes tarafından bilinmekte ancak çözüm için bir üst düzeye kolektif çabayı gerektirmektedir.

 • Yoksulluğun ortadan kaldırılması
 • Küreselleşmenin adil olarak gelişmesinin sağlanması
 • İklim değişikliği getiren uygulamaların kontrol altına alınması
 • Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması
 • Küresel yönetişim sisteminin oluşturulması.

Küresel sorunlarda, her ülkenin kendini kurtarmak için ürettiği çözümler, bütünde sorunları daha da derinleştiriyor.

Küresel sorunları çözebilmenin bir yolu da, dünya vatandaşı olmanın hak ve sorumluluğunu kavrayan insan sayısını artırmaktır.

 • Dünyanın daha iyi bir yer olmasını istiyorsak eğitim seviyesini daha iyi hale getirmeliyiz.
 • Dünya vatandaşlığı kavramı her birimize kişisel ve toplumsal sorumluluklar yüklüyor.
 • Dünya’nın nimetlerinden en çok faydalananlar, sadece içe dönük konularla ilgilenmekle yetinmeyip, dünyanın sorunlarına çözüm üretenler olacak.
 • Sürdürülebilir bir gelişme ve dünya barışı için aldığımız kararların başkalarını nasıl etkilediğini iyi anlamalı ve kendimizi bencillikten arındıracak bilgelik düzeyine erişmeliyiz.
 • Küçülen Dünya’da çevremizdekilerin sorunlarının bizim de sorunlarımız olacağı bilincini geliştirebilmek ve dünya üzerinde yaşayan tüm insanların bir “Dünya Vatandaşlığı” bilinciyle eğitimini, yetişmesini ve karar süreçlerine katılımını sağlamak için çalışmalıyız.

Dünya’da barış ve refah düzeyini artırabilmek için küresel bir eğitim seferberliği başlatmaya çalışmalıyız.

Küresel dünyada etkin olmak, başkalarının sorunlarına çözüm üretmekten geçer.

Küresel bir vizyon ile Türkiye’nin dünyaya verebilecekleri çok fazla olabilir.

Nasıl bir Türkiye vizyonu olabilir?

 • Avrupa’nın üretim üssü
 • Dünya emeklileri için ikinci bahar cenneti
 • Enerji kaynaklarını çeşitlendirme aracı
 • Ortadoğu’nun ekonomik motoru
 • Orta Asya’nın zenginlik kapısı
 • Dünyanın entelektüel sorunlarına çözüm üretebilecek ülke

Almanın temeli vermekten geçer.

Global vatandaşların zihin payında daha çok yer almak için Türkiye markasını
geliştirmelidir.

Mevcudu koruma içgüdüsünde aşırıya kaçmamalı, gelişme için yenilikleri geliştirme
konusuna kaynak ayırmalıyız.

Çevre ülkelerde yaşanması beklenen demografik değişimler Türkiye için önemli birer
fırsata dönüşebilir.

 • 2050 yılında dünyada 9 milyar insan yaşayacak
 • 2050 yılına kadar 51 ülkenin nüfusu azalacak
 • 2050 yılına kadar ortalama yaşam süresi 10 yıl uzayarak 76 seneye ulaşacak
 • Nüfusun büyük kısmı şehirlerde yaşayacak
 • Uluslararası göç artacak

Geleceği şekillendirmek; geçmişi ve bugünü bilmek ve anlamak, bu anlayış ile ilerideki belirsizliği netleştirmek ve yönlendirmektir.

Geleceği şekillendirmede ortak ilkeler;

 1. Hayal kur
 2. Pozitif olmak
 3. Değer Yarat
 4. Güvenilir ol
 5. Meraklı ol
 6. Kaynaklarını etkin kullan
 7. Etki alanını değiştir.
 8. Paylaş, adil ve şeffaf ol.
 9. Faydalı ol

Özet

-Kaynaklar ve sonuçlar kurum içinde değil, DIŞINDADIR.
-Sonuçlar problem çözerek değil, fırsatları yakalayarak elde edilir.
-Kaynakları problemlere değil, fırsatlara odaklamalıyız.
“Şans hazırlıklı olanlara güler…”