Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Daha da İleri >>
  

Babadan Oğula Geçmeyen Meslekler - Mustafa Aykut

Profesions not Inherited from Fathers

Exoskeleton

Yüzyıllardır süregelen bazı meslekler vardır. Terzilik, aşçılık, marangozluk, kunduracılık, çiftçilik hatta cam üfleyiciliği ya da tellaklık gibi meslekler sıklıkla babadan oğula intikal eder. Bu meslekler genellikle alaylı değimiz, usta-çırak öğretisi ile kazanılır ve zenaat olarak adlandırılır. Tıpkı, Paolo ve Vittorio Taviani kardeşlerin yazıp yönettiği ve 1997 yılında Cannes Film Festivali´nde Altın Palmiye Ödülünü kazanan filmleri Padre Padrone´nin (Babam Ustam) adı gibi. Bir de okul eğitimiyle elde edilen ama aile geleneği kuşaktan kuşağa sürdürülen meslekler vardır. Örneğin, doktorluk, avukatlık, mimarlık, diplomatlık bunlar arasında sayılabilir. Bunlar ya da benzerleri, hangi meslek olursa olsun, konumuz, yazının başlığına bakıp babaların sahip olduğu ama değişen zaman içerisinde önemini yitiren mesleklerle ilgiliymiş gibi algılanmamalı. Bazı meslekleri bir başka anlamda ele alıp ´Babadan Oğula Geçemeyen Meslekler´ olarak söz edeceğiz. Bu meslekler babaların tanışmadığı, ne olduğunu dahi anlamakta güçlük çekebilecekleri, ancak oğulların ya da kızların gelecekte gözde meslekler olarak tercih edecekleri iş kolları olarak tanımlanabilir.

Örneğin Tıp Robotu Operatörleri yeni mesleklerden birisini uyguluyorlar. Oysa, eskavatör operatörü, vinç operatörü gibi bir takım hareketli makineleri kullanan kişilere her yerde rastlamak mümkündü. Özellikle tıp alanında robotların yardımıyla tedavi yöntemleri gelişip yaygınlaştıkça bugün hastanelerde isdihdam edilen röntgen teknisyenleri ve EKG teknisyenlerinin yanına tıp robotu kullanabilen teknisyenler, diğer bir deyişle tıp robotu operatörleri de (işletmen anlamında) gelecek. Kaliforniya Eyaleti´nin Santa Cruz şehrinde geliştirilen ´exoskeleton´ adlı tıp robotu sağlıklı kol kaslarının yapabildiği tüm hareketlerin %95´ini yapabiliyor ve kollarını kas hastalıkları nedeniyle kullanamayan hastaların kollarını kullanmalarını sağlıyor. Oldukça karmaşık bir tasarımı olan robotu kullanmayı becermek için bir tıp robotu operatörünün desteğine ihtiyaç var.

Genetik müşavirlerinden söz ederken hukuk müşavirleri (counselor) ya da mali müşavirlerden söz ediyorken olduğu gibi gözümüzün önüne belirli bir meslek formatı gelmeyebilir. Ancak tıp dünyası genlerin üzerindeki her işareti (marker) anlamaya çalıştıkça ve her koşulda bunları test ettikçe, elde edilen sonuçlar daha düzgün, daha uyumlu, daha standart genler elde etmeye yarıyor. Bu sonuçları sizin için değerlendirecek genetik müşavirleri çocuklarınızın hatta torunlarınızın daha sorunsuz gen yapılarıyla yaşama gözlerini açmaları için gelecekte size yol gösterecekler. Gelecek derken çok uzaklarda bir tarihten söz edilmediği bilinmelidir. Şimdiden Amerikan Genetik Müşavirliği Kurulu´na 2000´den fazla profesyonel genetik müşaviri kayıtlı bile.

Nefes terapistleri (Respiratory Therapist) artan trafik yoğunluğuna ve atmosfere yayılan endüstriyel baca gazlarına bağlı hava kirlenmesi sonucunda ortaya çıkacak solunum yolları problemlerinde özellikle astım hastalarına yardımcı olacaklar. Amerikan İşgücü İstatistikleri Ofisi (U.S. Bureau of Labor Statistics) değerlerine göre gelecekte çok aranan meslekler arasında gösterilen nefes terapistliği bugün belki de adı en az duyulan mesleklerden birisi.

Biyobilişimciler genom ve moleküler biyoloji araştırmalarının çoğalmasıyla birlikte, bu çalışmaların kağıda dökülemsi, analiz edilmesi, 3 boyutlu görüntülerle desteklenmesi, DNA ve protein yapılarının topografik haritalarının çıkarılmasında araştırmacıların vaz geçemeyeceği yardımcı elemanlar olacak. Biyobilişimciler sonuçlara bakıldığında daha kolay anlaşılması için grafiksel ve tablolar aracılığı ile görselliğini zenginleştirecekler.

Kök hücre (stem cell) araştırmacıları etik kurallar gereği kök hücre çalışmaları üzerinde bazı engellemeler olsa bile, yerinde durmayan bilim ve teknoloji sayesinde geleceğin aranılan iş gücü olacaklar. Belki tümüyle klonlanmış canlılar her yanı sarmadan önce, yakın bir gelecekte hasta ya da eksik organlar kök hücre araştırmacıları sayesinde yapay olarak üretilenlerle yer değiştirerek organ nakillerindeki bedensel uyum sorunları yaşanmadan çare olabilecekler.

Tıpta göreceğimiz yeni meslekler elbette bunlardan ibaret değil. Kişinin bedenine göre biçimlenen yapay organ tasarımcıları daha şimdiden insan kulağı dokusunu farelerin vücudunda üretmeyi başardılar. Fare beyin hücreleri ise robotlar kullanılarak çoğaltılabildi. Belki hemen değil ama gelecekte insan vücudu dışında üretilen organlara kişiye özel, istenilen biçimler verilebilecek ve insanlara nakledilecek. İnsan ömrü uzadıkça kronik hastalıktan muzdarip yaşlı sayısı artacak ve bu insanların yaşamını kolaylaştıracak evde hasta bakıcılarına bugünkünden kat kat fazla ihtiyaç duyulacak. Kişiye özel eczacılar standart karışımlı ilaçları fabrikalardan alıp satmak yerine sizin bünyenize en uygun dozların bileşiminden oluşmuş tabletleri, şurupları, kremleri arka odadaki küçük imalathanelerinde, bilgisayar kontrollü özel cihazlar ile kısa sürede üretip teslim edecekler. Beslenme uzmanları dünyanın en büyük sorunlarından biri olan obezite ile savaşta önemlerini artıracak, değişik ölçüm cihazlarının yardımıyla kişiye özel beslenme programları düzenleyecekler.Böylece insanlar sürekli olarak ideal kilolarını koruyabilecek, daha sağlıklı yaşam sürdürebilecekler. Gelecekte artan tıbbi cihaz çeşitliliği, elde edilen sonuçların karmaşıklığı sağlık verileri yöneticilerine iş imkanı doğuracak. Sağlıkla ilgili her türlü teşhis ve tedavi bilgileri sağlık verileri yöneticileri tarafından sizin adınıza derlenecek, düzene sokulacak, zamanı geldiğinde kontroller için sizi uyaracaklar.

Mühendislikle ilgili yeni meslekler için bugünden kestirilebilenler arasında uzay turu rehberleri, nano teknoloji mühendisleri, enerji mühendisleri, biyo yakıt rafinerisi mühendisleri, tohum üretim teknisyenleri, atık (waste)yönetimi danışmanları, simulasyon mühendisleri, organik gıda teknisyenleri, su bilimciler, sürdürülebilirlik (sustainability) uzmanları, ulaşım mühendisleri, siber terör uzmanları, bulut bilgi işlem mühendisler, uygulama yazılımcıları, gönüllü hackerler sayılabilir.