Hakkımızda.

2005 yılında, sosyal yaşamın ve iş yaşamının gelecekte nasıl şekilleneceğine dair uzgörülerde bulunmak üzere multidisipliner çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur. Fütüristler Derneği, sosyal ve pozitif bilimler açısından tüm disiplinlerin ve teknolojinin insanlığı ne kadar ve nasıl etkileyeceği, nelerin değişeceği ve dönüşeceğiyle ilgili görüşleri paylaşmak; iş yaşamı ve sosyal hayatı iyileştirmeye yönelik yöntemler geliştirmek üzere faaliyetlerde bulunmaktadır.

Fütüristler Derneği’nin temel amacı geniş kitlelerle gelecekçiliğin (fütürizm) kurum ve toplumlara ilişkin; olası, olanaklı ve tercih edilen gelecek senaryolarını ve bunları gerçekleştirmek için atılması gereken adımları inceleyen ilkeli ve bütünsel çalışmalar zinciri olduğunu anlatabilmektir.

İlkeler.

 • Yenilikçi
 • Geleceğe Odaklı
 • Yerel Katma Değeri Arttırıcı,
 • Küresel Düşünen
 • Bilimler Arası
 • Birleştirici

Derneğin Amaçları.

Fütüristler Derneği, öncelikle gelecekteki sosyal ve iş yaşamı ile sosyal ve pozitif bilimlerdeki bütün disiplinlerin ve teknolojinin insanlığı ne kadar etkileyeceği ve nasıl yön vereceği ile ilgili olarak görüşleri paylaşmak, yöntemlerin geliştirilmesini sağlamak ve geleceğe yönelik çalışmaların kamuoyu tarafından anlaşılmasını sağlamak amacı ile kurulmuştur. Geleceği inceleyen veya planlayan kurumlar ve kişiler ile Türkiye içinde ve dışında yabancı ülkeler ve uluslararası kurumlar arasında işbirliğine yönelik çabalarda bulunmak hedefini taşıyan derneğimiz aynı zamanda uluslararası bir kuruluş olan World Future Society- Dünya Fütüristler Birliği ile işbirliği içindedir.

Dernek etkinliklerini yürütürken aşağıdaki hususları göz önünde tutar:

 • Gelecekteki sosyal ve iş yaşamı ile sosyal ve pozitif bilimlerdeki bütün disiplinlerin ve teknolojinin insanlığı ne kadar etkileyeceği ve nasıl yön vereceği ile ilgili olarak görüşleri paylaşmak,
 • Geleceğin incelenmesi için yöntemlerin geliştirilmesini sağlamak,
 • Geleceğe yönelik fikirler, öneriler, alternatifler ve çeşitli senaryoları paylaşmak,
 • Geleceğe yönelik çalışmaların kamuoyu tarafından anlaşılmasını sağlamak,
 • Amacına uygun çalışmaları yapabilmek için gerekli malları edinmek, personeli sağlamak
 • Konularla ilgilenenler arasındaki bilgi alışverişini ve sosyal dayanışmayı sağlamak ve geliştirmek amacı ile bilimsel toplantılar, konferanslar, seminerler ve çeşitli geziler düzenlemek, sergiler açmak,
 • Geleceği inceleyen veya planlayan kurumlar ve kişiler ile Türkiye içinde ve dışında yabancı ülkeler ve uluslararası kurumlar arasında işbirliğine yönelik çabalarda bulunmak,
 • Dernek amaçlarına uygun olarak süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.
 • Dernekler Kanunu’na uygun olarak uluslararası kuruluşları ile ilişkiler sağlamak, dernek üyelerini temsil etmek,
 • Öngörülen amaçlara ulaşmak için derneğe gelir sağlamak üzere gösteri, yarışmalar, toplantılar ve sosyal etkinlikler ile yayıncılık çalışmaları düzenlemek,
 • Dernek amacına uygun etkinlikleri sürdürmek, yönetimlerini sağlamak üzere arazi ve arsalar alarak, bunlar üzerinde gerekli tesis ve binaları inşa etmek ya da ettirmek ve aynı amaçla tesis ve yapılar satın almak ya da kiralamak,
 • Üyeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için lokal, dinlenme tesisi ve benzeri işletmeler kurmak ve işletmek amacını gerçekleştirmek için taşınmaz edinmek.

Fütüristler Derneğin Görevleri.

 • İnsanlık için ayrımcılık yapmadan, eşitlikçi, paylaşımcı, medeniyet ve uygarlık geleceğinin olumlu temellerle yapılandırılması ve toplumda bu bilincin yayılması için çeşitli faaliyetlerde bulunan insanları buluşturan bir platform olmak
 • Yenilikçi düşünce, buluş ve gelişmeleri sistematik bir şekilde izleyerek, bilgileri toplumun kullanımına açmak.
 • Geleceğini etkin yapılandırmak isteyen bireylerin, ailelerin, gençlerin, şirketlerin ve kurumların gelişim, dönüşüm ve kalkınmasına katkıda bulunmak.
 • Araştırmalar, raporlar, sunumlar, belgeler, tebliğler, duyurular yayınlamak
 • Toplantı, zirve, konferans, seminer, work shop gerçekleştirmek (çalışma ve sosyal amaçlı etkinlikler)
 • Çalışma sonuçlarını diğer STK’lar ve toplumsal liderlere ulaştırıp bir sivil yaptırım gücü oluşturarak, dünyaya ve insanlığa fütüristik açıdan bakmayı kazandırmak.

Yönetim Kurulu

Dr. Mustafa Aykut

Başkan

Akademisyen,Yönetim Danışmanı,Stratejist

Dr. Şebnem Özdemir

Başkan Yardımcısı

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı
İstinye Üniversitesi

Ali Kamil Uzun

Genel Sekreter

CPA, CFE, MA, CRMA, CAC, QFL

Kamil Kazım Sarı

Sayman

CEO
GİSA Grup

Birol Güven

Yönetim Kurulu Üyesi

Senarist, Yapımcı, Yönetim Kurulu Başkanı
MinT

Sevinç Boy Erşen

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi, Melek Yatırımcı
GEN Gelecek Nesiller Eğitim Kurumları

Dr. Saliha Türkmenoğlu Berkan

Yönetim Kurulu Üyesi

Öğretim Üyesi
Gebze Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Zümra Atalay

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Öğretim Üyesi
MEF Üniversitesi

Dr. Tevfik Uyar

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Yazar, Öğretim Görevlisi
İstanbul Kültür Üniversitesi

Dr. Ayşegül Çoruhlu

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Yazar, Biyokimya ve Antiaging Uzmanı

Sadık Tavas

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Kurucu
İnokids

Beren Akdeniz

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Marka ve Pazarlama İletişimi Uzmanı

Denetim Kurulu

Gürdoğan Yurtsever

Denetim Kurulu Üyesi

İç Kontrol ve Uyum Başkanı
ICBC Turkey Bank

Hakan Göl

Denetim Kurulu Üyesi

Partner
Deloitte

Mehmet Oğuz Kartöz

Denetim Kurulu Üyesi

Avukat

Meral Arslan

Denetim Kurulu Yedek Üyesi

Matematik Mühendisi

Hidayetullah Uygur

Denetim Kurulu Yedek Üyesi

Öğrenci

Halit Danagöz

Denetim Kurulu Yedek Üyesi

Öğrenci

Kurucularımız

Genç Fütüristler Yönetim Kurulu

Hidayetullah Uygur

Başkan

Halit Danagöz

Başkan Yardımcısı - Sponsorluk Lideri

Çağla Öztürk

İnsan Kaynakları Komitesi Lideri

İrem Deveci

Marka Yönetimi Komitesi Lideri