Hakkımızda.

2005 yılında, sosyal yaşamın ve iş yaşamının gelecekte nasıl şekilleneceğine dair uzgörülerde bulunmak üzere multidisipliner çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur.Fütüristler Derneği, sosyal ve pozitif bilimler açısından tüm disiplinlerin ve teknolojinin insanlığı ne kadar ve nasıl etkileyeceği, nelerin değişeceği ve dönüşeceğiyle ilgili görüşleri paylaşmak; iş yaşamı ve sosyal hayatı iyileştirmeye yönelik yöntemler geliştirmek üzere faaliyetlerde bulunmaktadır.

Tüm Fütüristler Derneği’nin temel amacı geniş kitlelerle gelecekçiliğin (fütürizm) kurum ve toplumlara ilişkin; olası, olanaklı ve tercih edilen gelecek senaryolarını ve bunları gerçekleştirmek için atılması gereken adımları inceleyen ilkeli ve bütünsel çalışmalar zinciri olduğunu anlatabilmektir.

İlkeler.

 • Yenilikçi
 • Geleceğe Odaklı
 • Yerel Katma Değeri Arttırıcı,
 • Küresel Düşünen
 • Bilimler Arası
 • Birleştirici

Derneğin Amaçları.

Fütüristler Derneği, öncelikle gelecekteki sosyal ve iş yaşamı ile sosyal ve pozitif bilimlerdeki bütün disiplinlerin ve teknolojinin insanlığı ne kadar etkileyeceği ve nasıl yön vereceği ile ilgili olarak görüşleri paylaşmak, yöntemlerin geliştirilmesini sağlamak ve geleceğe yönelik çalışmaların kamuoyu tarafından anlaşılmasını sağlamak amacı ile kurulmuştur. Geleceği inceleyen veya planlayan kurumlar ve kişiler ile Türkiye içinde ve dışında yabancı ülkeler ve uluslararası kurumlar arasında işbirliğine yönelik çabalarda bulunmak hedefini taşıyan derneğimiz aynı zamanda uluslararası bir kuruluş olan World Future Society- Dünya Fütüristler Birliği ile işbirliği içindedir.

Dernek etkinliklerini yürütürken aşağıdaki hususları göz önünde tutar:

 • Gelecekteki sosyal ve iş yaşamı ile sosyal ve pozitif bilimlerdeki bütün disiplinlerin ve teknolojinin insanlığı ne kadar etkileyeceği ve nasıl yön vereceği ile ilgili olarak görüşleri paylaşmak,
 • Geleceğin incelenmesi için yöntemlerin geliştirilmesini sağlamak,
 • Geleceğe yönelik fikirler, öneriler, alternatifler ve çeşitli senaryoları paylaşmak,
 • Geleceğe yönelik çalışmaların kamuoyu tarafından anlaşılmasını sağlamak,
 • Amacına uygun çalışmaları yapabilmek için gerekli malları edinmek, personeli sağlamak
 • Konularla ilgilenenler arasındaki bilgi alışverişini ve sosyal dayanışmayı sağlamak ve geliştirmek amacı ile bilimsel toplantılar, konferanslar, seminerler ve çeşitli geziler düzenlemek, sergiler açmak,
 • Geleceği inceleyen veya planlayan kurumlar ve kişiler ile Türkiye içinde ve dışında yabancı ülkeler ve uluslararası kurumlar arasında işbirliğine yönelik çabalarda bulunmak,
 • Dernek amaçlarına uygun olarak süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.
 • Dernekler Kanunu’na uygun olarak uluslararası kuruluşları ile ilişkiler sağlamak, dernek üyelerini temsil etmek,
 • Öngörülen amaçlara ulaşmak için derneğe gelir sağlamak üzere gösteri, yarışmalar, toplantılar ve sosyal etkinlikler ile yayıncılık çalışmaları düzenlemek,
 • Dernek amacına uygun etkinlikleri sürdürmek, yönetimlerini sağlamak üzere arazi ve arsalar alarak, bunlar üzerinde gerekli tesis ve binaları inşa etmek ya da ettirmek ve aynı amaçla tesis ve yapılar satın almak ya da kiralamak,
 • Üyeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için lokal, dinlenme tesisi ve benzeri işletmeler kurmak ve işletmek amacını gerçekleştirmek için taşınmaz edinmek.

Fütüristler Derneğin Görevleri.

 • İnsanlık için ayrımcılık yapmadan, eşitlikçi, paylaşımcı, medeniyet ve uygarlık geleceğinin olumlu temellerle yapılandırılması ve toplumda bu bilincin yayılması için çeşitli faaliyetlerde bulunan insanları buluşturan bir platform olmak
 • Yenilikçi düşünce, buluş ve gelişmeleri sistematik bir şekilde izleyerek, bilgileri toplumun kullanımına açmak.
 • Geleceğini etkin yapılandırmak isteyen bireylerin, ailelerin, gençlerin, şirketlerin ve kurumların gelişim, dönüşüm ve kalkınmasına katkıda bulunmak.
 • Araştırmalar, raporlar, sunumlar, belgeler, tebliğler, duyurular yayınlamak
 • Toplantı, zirve, konferans, seminer, work shop gerçekleştirmek (çalışma ve sosyal amaçlı etkinlikler)
 • Çalışma sonuçlarını diğer STK’lar ve toplumsal liderlere ulaştırıp bir sivil yaptırım gücü oluşturarak, dünyaya ve insanlığa fütüristik açıdan bakmayı kazandırmak.

Yönetim Kurulu

baskan yardimcisi - mustafa aykut

Dr. Mustafa Aykut

Başkan

baskan - eray yuksek

Eray Yüksek

Başkan Yardımcısı

Youth Holding - Partner

yönetim kurulu üyesi - emrah kaya

Emrah Kaya

Yönetim Kurulu Üyesi

Youth Holding - CYO

ali kamil uzun

Ali Kamil Uzun

Yönetim Kurulu Üyesi

Türkiye İç Denetim Enstitüsü - Kurucu Başkanı
Deloitte - Yönetim Kurulu Danışmanı

genel sekreter

Hakan Göl

Genel Sekreter

Deloitte - Partner

Ali Rıza Ersoy - Üye

Ali Rıza Ersoy

Yönetim Kurulu Üyesi

ION Academy - Founder
SIEMENS - Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı

Ilgın Tezel

Ilgın Tezel

Yönetim Kurulu Üyesi

SKODA - Ürün Uzmanı Yardımcısı

Yüksek İstişare Kurulu

fütüristler derneği onursal başkanı alphan manas

Alphan Manas

Onursal Başkan

Alphan Manas Danşmanlık - İnovasyon & Teknoloji Danışmanı

murat şahin fütüristler derneği onursal başkanı

Murat Şahin

Başkan

Marin's Türkiye - Yönetim Kurulu Üyesi

ufuk tarhan fütüristler derneği istişare kurulu üyesi

Ufuk Tarhan

Üye

M-GEN - Chief Futurist Strategist & Business Designer

kazim erbay fütüristler derneği istişare kurulu üyesi

Kazım Erbay

Üye

ETES Technologic Systems Engineering and Trade Co. Ltd. - Managing Director

nuri çankaya fütüristler derneği istişare kurulu üyesi

Mehmet Nuri Çankaya

Üye

Microsoft - Microsoft Azure Business Lead, MEA

cem tarık yüksel fütüristler derneği istişare kurulu üyesi

Cem Tarık Yüksel

Üye

Unilever - Körfez Bölgesi Ülkeleri Genel Müdürü

Kurucularımız

Genç Fütüristler Yönetim Kurulu

Hidayetullah Uygur

Başkan

Halit Danagöz

Başkan Yardımcısı - Sponsorluk Lideri

Çağla Öztürk

İnsan Kaynakları Komitesi Lideri

İrem Deveci

Marka Yönetimi Komitesi Lideri

Ömrüm Metin

İçerik Komitesi Lideri

Selda Mollaoğlu

Organizasyon Komitesi Lideri