Çalışma Organları

Değerli Üyelerimiz,

Yeni dönem faaliyetlerimizi planlamak ve uygulamaya geçirmek üzere Komitelerimiz ve Çalışma Gruplarımız oluşturuldu.

Komiteler, temel fonksiyonlardan yola çıkılarak oluşturulmuş ve organizasyonumuz bünyesinde uzun soluklu olarak faaliyet gösterecek şekilde Yönetim, Denetim, Yüksek İstişare ve Etik Kurulu asıl ve yedek üyeleri katılımları ile çalışmalarına devam eder.

Çalışma Grupları ise proje bazında faaliyet gösterecek olup, tüm üyelerimizin katılım ve katkısına açık olarak işler. Kurul üyelerinden her biri en az 2 çalışma grubunda yer alır.

Komiteler

Stratejik Planlama ve Programlar Komitesi

Derneğin tüm proje ve programlarının, fikir aşamasından itibaren tasarımı, planlanması, kurgulanması, uygulanması çalışmalarının yapıldığı komitedir.

Lider: Beren Akdeniz (beren.akdeniz@futurizm.org)

Finansal Kaynak ve Risk Yönetimi Komitesi

Derneğin gelirlerinin artırılması için kaynak yaratıcı projeksiyon ile yapılacak tüm çalışmaların geliştirildiği komitedir.

Lider: Kamil Kazım Sarı (kazim.sari@futurizm.org)

Marka Yönetimi ve Kurumsal İşbirlikleri Komitesi

Derneğin, dışa dönük imaj ve marka yönetimi çalışmaları, komitelerce geliştirilen projelerde yararlı işbirliği modelleri geliştirme veya dernek dışından gelen işbirliği önerilerinde kurumsal işbirliğinin kurgulanması, uygulanması çalışmalarının yürütüldüğü komitedir.

Lider: Birol Güven (birol.guven@futurizm.org)

Çalışma Grupları

Akademik Gelecek Araştırmaları Grubu

Akademik alanda , uluslararası ve ulusal boyutta yapılacak tüm çalışmaların toplandığı gruptur.

Lider: Şebnem Özdemir (sebnem.ozdemir@futurizm.org)

Etkinlik Organizasyonları Grubu

Derneğin, komitelerce oluşturulacak plan ve takvim çerçevesinde , belli zaman ve dönemlerde tek başına ya da kurumsal işbirlikleri ile gerçekleştireceği etkinliklerin kurgulanması ve uygulanması için bir araya gelecek olan gruptur.

Lider: Murat Şahin (murat.sahin@futurizm.org)

Fütürizm Eğitim Programları Grubu

Mevcut Eğitim Programlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması için, K12 seviyesinde yeni projeksiyon ve planlama ile eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanması için, yetişkin eğitimi seviyesinde yeni modellemeler ile Fütürizm farkındalığının etkin olarak yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların yapılması için ve ülkemizde Fütürizm Eğitimi kavramını yeni boyuta taşımak için çalışan gruptur.

Lider: Sevinç Boy Erşen (sevinc.ersen@futurizm.org)

Bilgi Teknolojileri Uygulama Grubu

Derneğin her türlü ihtiyaç ve çalışmasında BT altyapısı, projelerde teknoloji kullanımı, iletişim, arşiv, dijital kütüphane gibi çalışmaların yapılacağı gruptur.

Lider: Sadık Tavas( sadik.tavas@futurizm.org)

İçerik ve Dokümantasyon Grubu

Derneğin kurumsal kimlik çalışmalarını yürütecek, bu kimliğe uygun yeni içerikler oluşturacak, mevcut içerikleri revize edecek ve gelecek plan ve projelerin içeriklerinin kapsamlarına dair görüşler hazırlayarak, elde edilen bilgi ve birikimin uygun standartlarda ve kullanışlı platformlarda sınıflandırılması (tasnif), saklanması (arşiv) ve istenildiğinde (yetkisi olanların) kolay erişimini sağlayacak gruptur.

Lider: Saliha Türkmenoğlu Berkan (saliha.turkmenoglu@futurizm.org)

Öğrenci Üyeler Yönetişim Grubu

Dernek tüzüğüne göre tanımlı öğrenci üyelerimizin, dernek içi ve dışındaki tüm aktivitelerinin, dernek kurulları ile koordineli olarak kurgulanması ve yönetilmesinin gerçekleştiği gruptur.

Lider: Halit Danagöz (halit.danagoz@futurizm.org)

İletişim ve İnsan Kaynakları Grubu

Dernek içi tüm iletişim sisteminin kurgulandığı ve uygulandığı çalışma grubudur. Üyelerin profil, yetkinlik ve motivasyonlarının birlikte değerlendirildiği ve uçtan uca İnsan Kaynakları süreçlerinin tüm altyapısının tasarım, koordinasyon ve yönetiminden sorumlu gruptur.

Lider: Meral Arslan (meral.arslan@futurizm.org)