Çalışma Organları

Fütüristler Derneği’nin farklı çalışma organları vardır. Tüzüğünde tanımlanmış olan Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Yüksek İstişare Kurulu ve Etik Kurulu dışındaki organlar dört (4) farklı sınıflandırma içerisinde yer alırlar.

 • Komiteler

 • Gruplar

 • Öğrenci Üyeler Koordinasyonu

 • Görev Gücü (Task Force)

Photo by Perry Grone on Unsplash

Komiteler

Komiteler bir olağan/olağanüstü Genel Kurul’dan diğerine kadar geçen süre içerisinde görev yapmak üzere sadece Yönetim, Denetim ve Yüksek İstişare Kurulu asıl ve yedek üyelerinden oluşur. Dışarıdan üye alınamaz. Ancak Çalışma Kuralları, Yetki ve Sınırlar Belgesi’nde tanımlandıysa, gerektiğinde ilgili kişi, kurum veya kuruluşlardan destek alınabilir. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bir Başkanın liderliğinde faaliyetlerini yerine getirir. Komiteler kendi içlerinde bir Başkan Yardımcısı seçerler. Komite’ye Başkan, Başkan Yardımcısı ya da sadece üye olarak seçilenlerin başka komitelerde veya gruplarda da üyeliklere seçilmelerinde bir sakınca yoktur. Ancak bir Komite Başkanı başka bir komitenin veya grubun başkanlığına seçilemez.  Fütüristler Derneği’nde üç (3) farklı Komite vardır.

 1. Stratejik Planlama ve Programlar Komitesi
 2. Finansal Kaynak ve Risk Yönetimi Komitesi
 3. Marka Yönetimi ve Kurumsal İşbirlikleri Komitesi
Daha fazlası için

Gruplar

Gruplar bir olağan/olağanüstü Genel Kurul’dan diğerine kadar geçen süre içerisinde görev yapmak üzere Yönetim, Denetim ve Yüksek İstişare Kurulu asıl ve yedek üyeleri ve aktif üyelerden oluşur. Çalışma Kuralları, Yetki ve Sınırlar Belgesi’nde tanımlandıysa, gerektiğinde ilgili kurum veya kuruluşlardan da destek alınabilir. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bir Başkanın liderliğinde faaliyetlerini yerine getirir. Gruplar kendi içlerinde bir Başkan Yardımcısı seçerler. Gruba Başkan, Başkan Yardımcısı ya da sadece üye olarak seçilenlerin başka komitelerde veya gruplarda da üyeliklere seçilmelerinde bir sakınca yoktur. Ancak bir Grup Başkanı başka bir komitenin veya grubun başkanlığına seçilemez.  Fütüristler Derneği’nde yedi (7) farklı Grup vardır.

 1. İletişim ve İnsan Kaynakları Grubu
 2. Etkinlik Organizasyonları Grubu
 3. Fütürizm Eğitim Programları Grubu
 4. Bilgi Teknolojileri Uygulama Grubu
 5. İçerik ve Dokümantasyon Grubu
 6. Öğrenci Üyeler Yönetişim Grubu
 7. Akademik Gelecek Araştırmaları Grubu
Daha fazlası için
Photo by You X Ventures on Unsplash
Photo by Boris Smokrovic on Unsplash

Görev Gücü

Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda önceden belirlenmiş bir süre için geçici olarak oluşturulmuş çalışma gruplarıdır. Birden fazla olabilir. Üyelerinin kimlerden oluşacağı, göreve başlangıç ve bitirme tarihleri, çalışma kuralları, kendilerinden beklenen görevler ve görev tamamlandığında Yönetim Kuruluna sunulacak çıktılar Yönetim Kurulu tarafından tanımlanır. Görev sırasında görevi durdurma, kapsamını daraltma/genişletme yetkisi Yönetim Kurulu’nun inisiyatifindedir. Görev Gücü’nün Başkanı Yönetim Kurulu tarafından seçilir ve Başkan Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. Görev süresi tamamlandığında, 10 gün içerisinde çıktıları Yönetim Kurulu’na sunulduktan ve Yönetim Kurulu tarafından çıktılar onaylandıktan sonra Görev Gücü kendiliğinden dağılır.

Öğrenci Üyeler Koordinasyonu

Öğrenci Üyeler Koordinatörü, Fütüristler Derneği’nin Tüzüğü’nde Öğrenci Üyeler için tanımlanan faaliyetleri yerine getirmek üzere, bir olağan/olağanüstü Genel Kurul’dan diğerine kadar geçen süre için Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde Koordinatörün görevine son verme ve yerine yenisini seçme tasarrufunda bulunabilir. Öğrenci Üyeler kendi aralarından bir Koordinatör Yardımcısı seçerler. Koordinatör, öğrenci üyelerin katılarak çalışacakları alt gruplar oluşturabilir. Her alt grubun sorumlusu Koordinatör tarafından seçilir ve/veya görevine son verilerek değiştirilir veya alt çalışma grubunu dağıtabilir. Koordinatör doğrudan Öğrenci Üyeler Yönetişim Grubu’na bağlıdır ve bu grubun başkanına rapor sunar.

Daha fazlası için
Photo by
Photo by Boris Smokrovic on Unsplash
Photo by You X Ventures on Unsplash
Photo by “My Life Through A Lens” on Unsplash
Photo by Perry Grone on Unsplash
Photo by Hans-Peter Gauster on Unsplash