Fütürist Akademi Eğitmenleri

                         

 Dr. Mustafa Aykut                                 Alphan Manas                                     Eray Yüksek                                           Barış Gürkaş

“Gelecek Bilgisi Temelleri”                     “Gelecek Trendleri”                             “Gelecekte Bilim-Teknoloji”                   “Gelecekte Yaşam”

 

                           

 Dr. Cenk Tezcan                                   Kamil Kazım Sarı                                   Ali Kamil Uzun                                     Sevinç Erşen

“Gelecekte Sağlık”                                  “Küresel Tehditler”                                 “Düşünsel Kavramlar”                        “Gelecek Bilgisi”

 

                         

 Ahmet Karcicio                                    Dr. Beyza Toksoy                                   Dr. Duygu Erten                                    Dr. Figen Öcal

“Gelecekte Kariyer”                               “Girişimciliğin Geleceği”                        “İklim Krizi ile Mücadelede”                “Transhümanizm-Bilim Kurgu”

 

                         

 Dr. Gökhan Satılmış                             Dr. Hale Cide Demir                           Dr. Ömer Saygın                                    Kerem Tabu

“Weka ile Yapay Zeka Eğitimi”             “Blockchain”                                            “Liderliğin Geleceği”                             “Gelecekte İnsan Psikolojisi”

 

                         

 Meliha Seyhan                                      Mona Aykul                                           Prof. Dr. Anlı Ataöv                             Prof. Dr. Nüzhet Dalfes

“Gelecekte Etik”                                     “Uzaktan Eğitimin Geleceği”                 “Sürdürülebilir Toplumlar”                   “İklimin Geleceği”

 

 Prof. Dr. Türker Baş

“Mutluluğun Kimyası”