Fütürist Akademi Nedir?

Fütürist Akademi, Fütüristler Derneği bünyesinde yer alan Fütürizm Eğitim Programları Grubu tarafından Eylül 2020’de kurulmuştur. Fütürizm Eğitim Programları Grubu, dünyada gerçekleşen Fütürizm eğitim programlarını araştırır, eğitim sağlayıcı uluslararası kurum veya kuruluşlarla işbirlikleri gerçekleştirir, eğitim sunulacak birey ve kurumları belirleyerek, ilgili kitleye uygun eğitim programlarını planlar; ve mevcutta sunulan Fütürizm eğitim programlarını ve faaliyetlerini sürdürür, geliştirir, çeşitlendirir.

Fütürist Akademi kapsamında gerçekleşen tüm eğitim programları ve faaliyetler; birey, kurum ve toplumların, Fütürizm kavram ve yaklaşımı ile ilgili farkındalık yaşamasını, etkin şekilde bilgilenerek ‘’olumlu bir gelecek tasarlama’’ davranışı sergilemesini hedefler.