Fütürizm Nedir?

Gelecek hakkındaki ‘’oluşmuş bir gelecek vardır ve biz ona gider ya da onu tahmin ederiz’’ şeklindeki yaygın ve edilgen algıyı değiştirmeyi hedefleyen bakış açısıdır.

İnsanlık olarak eriştiğimiz bilgi ve teknolojiyi kullanarak muhtelif gelecekler oluşturulabileceğini kabul eder ve yaşamın tüm boyutları için alternatif senaryolar ile olumlu gelecek tasarımı yapılabileceğini benimser.

Multidisipliner yaklaşımla, uzgörülü (uzak, uzmanlıkla, uzlaşmacı), yenilikçi, stratejik ve sürdürülebilir öneriler geliştirir.

Fütürist;

 • Kendisi ve tüm insanlık için olumlu, ilerici, yenilikçi vizyon geliştiren,
 • Kişi, kurum ve toplumların yararlı, etkin yol haritası oluşturmalarına yardımcı olan,
 • İnsanlıktan sorumlu olduğunu bilen,
 • Geleceğin seyircisi değil tasarımcısı olması gerektiğinin farkında olan,
 • Çağdaşlık sözcüğünün bugünü yaşamakla sınırlı olmadığını gösteren ve davranışlarında bunu yansıtan,
 • Geleceği uzgören,
 • Dünyayı kendine, kendini dünyaya ait hisseden,
 • Dünyanın örgütlenmesinde yer almak isteyen,
 • Geniş kitleleri fütürizm yaklaşımı ile bu bilinç etrafında toplamanın önderlerinden olan
  bireydir.

Fütüristler; dünyada World Future Society (www.wfs.org), Türkiye’de de Fütüristler Derneği (www.futurizm.org) olarak örgütlüler.

Fütürizm gündemi olan ve olmayan toplumlar nasıldır?

Gelecek, dünyanın gelişmiş ülkelerinin ajandalarında fütüristik bakış açısıyla, yıllara ve alanlara göre stratejik olarak planlanmış durumdadır. Bireyler, kurumlar, şirketler bu planlar çerçevesinde desteklenir ve yönlendirilir. Bireyler bu yaklaşımlar sonucunda yaşamsal kararlar, tedbirler alır, planlar yaparlar. Geleceğe katlanmaz, katılmaz, onu bizzat oluştururlar.

Gündeminde fütürizm olmayan toplumlar ve bireyler başkalarının planlanmış gündemlerini yaşar, planlamaya katılamaz, olup bitenden habersiz pek çok fırsatı kaçırır, yaratıcılıklarını geliştiremezler. İçinde yaşadıkları toplum ve kendileri için gelişmelerin liderliğini yapamazlar. Kazanan değil kaybeden, katlanan olurlar.

Fütürist Kimdir?

Fütüristler, basit anlatımla, “gelecek senaryoları üzerine düşünen ve geleceğe dair uzgörülerde (uzgörü: uzak, uzman, uzlaşmacı) bulunan kişiler, gelecekçiler” olarak tanımlanıyor. Fütürist olmak için, özel eğitim almak gerekmiyor. Gelecek için bol bol senaryo yaratmak, hayaller kurmak, olumlu gelecek tasarımı yapmak “Fütürist” olmak için yetiyor.

Fütürist bakış açısı ile kimler hangi alanlara bakabilir?

Fütürizm tüm yaşamsal durumlar için bir bakış açısı ve yaklaşımdır. Herhangi bir meslek, cins, ırk, din ya da toplumu temsil etmez, belirli kişi, kurum ya da topluma ait olamaz. İnsanlığın iyiliğini hedefleyen herkes fütürist bakış açısı ile hayatın her boyutuna bu şekilde bakabilir.

Her birey, şirket, kurum, toplum ve devlet, uzgörülü, multidisipliner şekilde, aklını kullanarak, bilgi ve teknolojiden yararlanarak gelecek vizyonunu belirleyip onu etkileyecek olayları göz önüne alarak geleceğini şekillendirebilir.