Future Day (2)

1 Mart Gelecek Günü

 

Gelecek Günü ilk defa Humanity+ Leadership: MINDS konferansında, Second Life içinde, 15 Eylül 2011 tarihinde dile getirildi.  Fikir, Konferans Başkanı Dr. Ben Goertzel tarafından çok beğenildi ve Dünyada yayılması için girişimler başlatıldı. Tüm dünya insanlarının sürdürülebilir ve daha iyi bir gelecek için düşünmesi, üretmesi ve geleceğe odaklanması amacıyla dünyada 2012’de Ray Kurzweil’ in öncülüğünde “Future Day” olarak kutlanmaya başlandı. Bundan haberdar olan Ufuk Tarhan’ın Fütüristler Derneği’ne “Biz de Gelecek Günü Kutlayalım” önerisi ile 2013’te dünyada ilk kez düzenli olarak Türkiye’de de kutlanmaya başlandı.

 

2013’teki ilk Gelecek Günü’nün teması “Her zaman ve her koşulda sürdürülebilir ve daha iyi bir gelecek için ileri gitme arzumuzu sembolize etmek” üzere “More Forward for Sustainable Future / Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Daha da İleri” sloganı benimsendi.

 

2014’ün teması ‘’Future of Humanity / İnsanlığın Geleceği’’ olarak kurgulanmıştı. Rengarenk beyin olarak belirlenen logo ile insana dair her şeyi farklılaştıran ve yaratan beynin, sonsuz ve renkli doğasını anlatabilmek hedeflendi.

 

2015’te “Future of Youth / Gençliğin Geleceği” ana tema olarak seçilmişti. İçinde bir gencin hayat döngüsünde karar verme ve dünyayı dönüştürmek için adapte olduğu yeni hayat tarzlarındaki değişimleri sembolize gençlerin olduğu beyin logomuz ile geleceği oluşturacak ve gelecekte yaşayacak gençleri, gençliği gündeme taşımak istedik.

 

2016 yılının teması:  “Future of Woman / Kadının Geleceği”, ana sloganımız “Farklıyız ve Eşitiz! / We Are Different and Equal!”  ve odaklanılan konu “Kadın-Erkek Eşitliği / Gender Equality” idi. Tüm gün boyunca bu konunun önemi ve daha iyi bir gelecek için ne kadar hayati olduğu irdelendi. Örneklerle, rakamlarla gerekliliği, şart olduğu çarpıcı örnek ve önerilerle paylaşıldı. Kadın, erkek ve tüm cinslerin eşit olduğu bir dünyanın ne kadar renkli, aydınlık, sağlıklı, verimli, sürdürülebilir ve dengeli olacağına dair gelecek hayalleri kuruldu, senaryolar kurgulandı. Kadın-erkek eşit olduğumuz, olacağımız dünyanın neye benzeyeceği, nasıl daha iyi olacağı anlatıldı.

 

2017’de ise “Future of Future / Geleceğin Geleceği” ni konuştuk. Gelecekte insan ile makinelerin bütünleşmesi, geleceği temelden değiştirecek olan yeni para birimi; veri, bu veriyi en güvenli saklama ve paylaşma yöntemi olan blokzincir, T-insan, dijital mutluluk ve tasarımın geleceğini ele aldık.

 

2018 yılında World Future Society ile ortaklaşa gerçekleştirilen olan Gelecek Günü’nün temasını “Tomorrow / Yarın” olarak belirledik. Gelecekte topluluk olmak, teknoloji ve kadın, siber güvenlik ve hukuk, blokzincir teknolojisi ve dijital dönüşüm, gelecekte e-spor, yapay zeka ve akıllı platformlar ele alındı.

 

2019 yılında ise “2040 Yılında Mutlu İnsan Olmak” konu başlığı altında konuştuk. Teknolojik, sosyolojik, politik, bilimsel ve sanatsal açılardan 2040 yılındaki geleceğimizin nasıl şekilleneceği ve bu yolculukta biz insanların olumlu bir geleceğe ulaşmasının nasıl mümkün kılınacağını uzman konuşmacılarla tartışılan etkinlikte yine her şey insana ilişkin olacak mesajı verildi. Gelecek Günü’nde tanınmış fütüristlerin yanı sıra Haliç Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte yine her şey insana ilişkin oldu. Teknolojik, sosyolojik, politik, bilimsel ve sanatsal açılardan 2040 yılındaki geleceğimizin nasıl şekilleneceği ve bu yolculukta biz insanların olumlu bir geleceğe ulaşmasının nasıl mümkün olacağı konusu, uzman konuşmacılarla tartışıldı.

 

2020 yılında “2040’da Organik Olmak” konusunu ele aldık. Bu temayı şekillendiren ve etkinlikte sıkça bahsedilecek olan alt başlıklar ise insan kalmak, öğrenmeyi makinelere mi bırakalım?, organik müşteri deneyimleri, çalışanların fabrika ayarları, ekoloji, etik ve felsefe. karamsarlık bulutlarının hızla kümelendiği günümüzde kötü bir geleceğin kaçınılmaz olduğu olgusuna karşın pek çok olumlu gelecek seçeneğinin olduğu ve bunu inşa etmenin zor olmadığını bilen fütüristler, bu konudaki düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.

 

2021 yılında 2020 yılında başlayan ve hala sürmekte olan COVID-19 salgını geleceği ivmelendirdi. Fütüristlerin 10 yıl içerisinde belirli bir kronolojik takvime bağlı olarak gerçekleşecek dediği pek çok olgu bir yıllık bir zaman diliminde zorunlu olarak karşımıza çıktı. İş yapış şeklimizden eğitime, sağlık hizmetlerinden sosyalleşmeye, bilimsel araştırmalardan politik söylemlere hemen her şey günün koşullarına göre güncellendi, yenilendi, yerleşti. Artık bu değişimin kalıcı olacağının farkındayız. Dönüşümün bilgiye dayanan, uzağı görebilen, zamanında harekete geçirilen uyum planlamalarıyla olması gerekir. İşte bu noktada fütüristlere her zamankinden daha çok gereksinim olduğu açıktır. Biz de, mottomuzda ifade edildiği gibi “Gelecekten Sorumluyuz” diyerek bu yılın 1 Mart Gelecek Günü temasını “Gelecek 2.0: Pandemi Sonrası Yeni Gelecek” olarak belirledik.

 

2022 yılında Marketing Türkiye ve Fütüristler Derneği YouTube kanallarından canlı olarak yayınlanan etkinlikte ana tema “Yok Oluştan Önce Son Çıkış” olarak belirlendi. Konuşmacıları arasında akademisyenlerin, STK temsilcilerinin, yazarların ve profesyonellerin bulunduğu Gelecek Günü 2022; Abdi İbrahim, Arçelik, Coca-Cola, Finish, Ford Otosan ve Yapı Kredi’nin değer paydaşlığıyla gerçekleşti.

 

1 Mart 2022’de, tüm dünyayı etkisi altına alan bir konuda, günümüzün androposen insanının eline geçirdiği güçle yeryüzünü nasıl tahrip ettiğine ve daha da geç kalınırsa dönülmez bir şekilde insanlığın maruz kaldığı en büyük tehdide yani “iklim krizine” odaklanıldı. Zirve sınırlı çıkış yollarını yine her zaman olduğu gibi konunun dünyaca tanınan ve Türkiye’de bilinen değerli uzmanlarıyla sahnesine taşındı. Tüm gün süren etkinlikte, özellikle, bugün ve sonrasında doğan çocukların göreceği 22. yüzyılda gezegenimizin halâ yaşanabilir en güzel yer olabilmesi için alınması gereken önlemler, korunması gereken değerler ve yapılması gereken eylemler ele alındı.

1 Mart 2022’de büyük uyarı, su, ekosistem, şehir, gelecek = gençlik, ekonomi ile tarım ve gıda olmak üzere 7 başlıkta konular derinlemesine değerlendirildi.

  • Büyük Uyarı başlığı altında büyük ısınma, finansman ve sürdürülebilirlik ile sürdürülebilir portföy yönetimi ve geleceğe yer verildi.
  • Su başlığında kirlenen ve yok olan su kaynaklarımız, ırmak, göl ve denizlerimiz yer aldı.
  • Ekosistem konusuna parantez açılarak ormanlarımız, doğal yaşam alanları ve geri dönüşüme değinildi.
  • Şehir bölümünde benzersiz şehir İstanbul’un geleceği; mobilite ve bağlantılı şehir; elektrikli araçlar; akıllı şehirle akıllı atık / e-atık konuları ele alındı..
  • Gelecek = Gençlik derken genç iklim aktivistlerine; iklim krizinin bir çocuk hakları krizi olduğuna; eğitimde iklime ve genç kalmaya değinildi.
  • Ekonomi çerçevesinde savaşlar, tükenen kaynaklar; sürdürülebilir tüketimle alternatif malzemeler değerlendirildi.
  • Tarım ve Gıda başlığında ölümcül salgın açlık; etin yenisi; sağlıklı toprak hareketi; gıda israfıyla dikey tarım / evde tarıma yer verildi.

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014