Amacımız ve Görevlerimiz

Amacımız

Fütüristler Derneği öncelikle, gelecekteki sosyal yaşam ve iş yaşamı ile sosyal ve pozitif bilimlerdeki bütün disiplinlerin ve teknolojilerin insanlığı ne kadar etkileyeceği ve nasıl yön vereceği ile ilgili olarak görüşleri paylaşmak, yöntemlerin geliştirilmesini sağlamak ve geleceğe yönelik çalışmaların kamuoyu tarafından anlaşılmasını sağlamak amacı ile kurulmuştur. Geleceği inceleyen veya planlayan kurumlar ve kişiler ile Türkiye içinde ve dışında yabancı ülkeler ve uluslararası kurumlar arasında işbirliğine yönelik çabalarda bulunmak hedefini taşıyan derneğimiz aynı zamanda uluslararası bir kuruluş olan World Future Society (Dünya Fütüristler Birliği) ile işbirliği içindedir.

 

 

Dernek, etkinliklerini yürütürken aşağıdaki hususları göz önünde tutar:

 • Gelecekteki sosyal ve iş yaşamı ile sosyal ve pozitif bilimlerdeki bütün disiplinlerin ve teknolojinin insanlığı ne kadar etkileyeceği ve nasıl yön vereceği ile ilgili olarak görüşleri paylaşmak,
 • Geleceğin incelenmesi için yöntemlerin geliştirilmesini sağlamak,
 • Geleceğe yönelik fikirler, öneriler, alternatifler ve çeşitli senaryoları paylaşmak,
 • Geleceğe yönelik çalışmaların kamuoyu tarafından anlaşılmasını sağlamak,
 • Amacına uygun çalışmaları yapabilmek için gerekli malları edinmek,
 • Konularla ilgilenenler arasındaki bilgi alışverişini ve sosyal dayanışmayı sağlamak ve geliştirmek amacı ile bilimsel toplantılar, konferanslar, seminerler ve çeşitli geziler düzenlemek, sergiler açmak,
 • Geleceği inceleyen veya planlayan kurumlar ve kişiler ile Türkiye içinde ve dışında yabancı ülkeler ve uluslararası kurumlar arasında iş birliğine yönelik çabalarda bulunmak,
 • Dernek amaçlarına uygun olarak süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak,
 • Dernekler Kanunu’na uygun olarak uluslararası kuruluşlar ile ilişkiler sağlamak, dernek üyelerini temsil etmek,
 • Öngörülen amaçlara ulaşmak üzere derneğe gelir sağlamak amacıyla gösteriler, yarışmalar, toplantılar ve sosyal etkinlikler ile yayıncılık çalışmaları düzenlemek,
 • Dernek amacına uygun etkinlikleri sürdürmek ve yönetimlerini sağlamak üzere arazi ve arsalar alarak üzerlerinde gerekli tesis ve binaları inşa etmek ya da ettirmek ve aynı amaçla tesis ve yapılar satın almak ya da kiralamak,
 • Üyeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için lokal, dinlenme tesisi ve benzeri işletmeler kurmak ve işletmek amaçlarını gerçekleştirmek için taşınmaz edinmek.

Neler Yapmaktayız

Görevlerimiz

Yenilikçi düşünce, buluş ve gelişmeleri sistematik bir şekilde izleyerek bilgileri toplumun kullanımına açmak
Araştırmalar, raporlar, sunumlar, belgeler, tebliğler ve duyurular yayımlamak
Çalışma ve sosyal amaçlı toplantı, zirve, konferans, seminer ve atölye gibi etkinlikler gerçekleştirmek
İnsanlık için ayrımcılık yapmadan, eşitlikçi, paylaşımcı, medeniyet ve uygarlık geleceğinin olumlu temellerle yapılandırılması ve toplumda bu bilincin yayılması için çeşitli faaliyetlerde bulunan insanları buluşturan bir platform olmak
Çalışma sonuçlarını diğer Sivil Toplum Kuruluşları ve toplumsal liderlere ulaştırıp bir sivil yaptırım gücü oluşturarak dünyaya ve insanlığa fütüristik açıdan bakmayı kazandırmak
Geleceğini etkin yapılandırmak isteyen bireylerin, ailelerin, gençlerin, şirketlerin ve kurumların gelişim, dönüşüm ve kalkınmasına katkıda bulunmak