Gelecek Bilgisi Üniversite Dersleri

 

Fütürist Akademi, Fütüristler Derneği bünyesinde yer alan Fütürizm Eğitim Programları Grubu tarafından Eylül 2020’de kurulmuştur. Fütürizm Eğitim Programları Grubu, dünyada gerçekleşen Fütürizm eğitim programlarını araştırır, eğitim sağlayıcı uluslararası kurum ya da kuruluşlarla işbirlikleri gerçekleştirir, eğitim sunulacak birey ve kurumları belirleyerek ilgili kitleye uygun eğitim programlarını planlar ve sunulan Fütürizm Eğitim programlarını ve faaliyetlerini sürdürür, geliştirir, çeşitlendirir.

Fütürist Akademi kapsamında gerçekleşen tüm eğitim programları ve faaliyetler; birey, kurum ve toplumların Fütürizm kavram ve yaklaşımı ile ilgili farkındalık yaşamasını, fütürizm içinde yer alan metodolojileri etkin şekilde kullanarak derinlemesine bilgilenmesini, “olumlu bir gelecek tasarlama” davranışı sergilemesini hedefler.

Fütürizm Eğitim Programlarının toplumda her yaş gurubuna hitap edecek  şekilde tasarlanması ve uygulanması konusunda net hedefleri olan Fütürist Akademi, öğrenci üyelerin yanı sıra K-12 yaş gruplarına yönelik 5. ve 9. sınıf Gelecek Bilgisi uygulaması için 2020 ve 2021 yılında bir pilot program yürütmüştür.

Yine bu bağlamda, son on yıl içinde Türkiye’nin ayrı köşelerinde Üniversite Seviyesinde “Gelecek Bilgisi” derslerinin sürdürülebilir şekilde uygulanmasını sağlamıştır. Örnek olarak, Bahçeşehir Üniversitesi COP3812 Kodu ile kayıtlı Gelecek Bilgisi Dersi, YÖK onaylı olarak seçmeli dersler listesinde yer almakta ve başarı ile sürdürülmektedir.