Komiteler

        Komiteler bir olağan/olağanüstü Genel Kurul’dan diğerine kadar geçen süre içerisinde görev yapmak üzere sadece Yönetim, Denetim ve Yüksek İstişare Kurulu asil ve yedek üyelerinden oluşur. Dışarıdan üye alınamaz. Ancak Çalışma Kuralları, Yetki ve Sınırlar Belgesi’nde tanımlandıysa gerektiğinde ilgili kişi, kurum veya kuruluşlardan destek alınabilir. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bir Başkanın liderliğinde faaliyetlerini yerine getirir. Komiteler kendi içlerinde bir Başkan Yardımcısı seçerler. Komite’ye Başkan, Başkan Yardımcısı ya da sadece üye olarak seçilenlerin başka komitelerde veya gruplarda da üyeliklere seçilmelerinde bir sakınca yoktur. Ancak bir Komite Başkanı başka bir komitenin veya grubun başkanlığına seçilemez. Fütüristler Derneği’nde üç (3) Komite vardır.