Akademik Gelecek Araştırma Grubu

Akademik alanda, uluslararası ve ulusal boyutta yapılacak tüm çalışmaların toplandığı gruptur.

Lider: Arzu Baloğlu (arzu.baloglu@futurizm.org)