Gündoğan Yurtsever

İç Sistemler Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi-Türkiye Sigorta/Türkiye Hayat ve Emeklilik

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Gürdoğan Yurtsever, aynı fakültede yüksek lisansını tamamlamıştır.

İki bankada müfettiş, yönetici ve üst düzey yönetici olarak görev yapan, denetim, kontrol, mevzuat uyum gibi alanlarda yüksek tecrübesi bulunan Yurtsever, ICBC Turkey Bank’da İç Kontrol ve Uyum Başkanı, Finansal Grup ve Banka Uyum Görevlisi olarak görev almıştır. Halen Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Şirketlerinde İç Sistemler Başkanı ve Denetim Komitesi üyesi olarak görev yapmaktadır.

Çeşitli sivil toplum örgütlerinde yöneticilik görevleri üstlenen Yurtsever, Mevzuat Uyum Derneği (Compliance Association) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) 2014-2016 dönemi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda İç Denetim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni’dir.

Yurtsever’in ikisi Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yayımlanmış toplam beş kitabı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra çeşitli dergilerde 200’ün üzerinde mesleki yazı ve makalesi yayınlanmıştır. Çeşitli kitaplarda editörlük yapmıştır. Ekonomi ve finans dergisi Turcomoney’de aylık köşe yazıları yazmaktadır. Bahçeşehir ÜniversitesiMuhasebe ve Uluslararası Raporlama Yüksek Lisans programında iç denetim, risk yönetimi, muhasebe denetimi ve iş etiği dersleri vermiştir. Yenilikçi finansal teknolojiler üzerine çalışmalar yürütmektedir.

Yurtsever, S.M.Mali Müşavir (SMMM), Bağımsız Denetçi, Risk Yönetimi Güvencesi Uzmanı (CRMA), Sertifikalı Suistimal İnceleme Uzmanı (CFE) ruhsat ve sertifikaları ile SPK Düzey 3, Türev Araçlar, Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisanslarına sahiptir.

Fütüristler Derneği’nde 2020-2021 ve 2018-2019 dönemlerinde Denetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır.