Kurumsal İletişim ve İçerik Yönetimi Grubu

Derneğin kurumsal kimlik çalışmalarını yürütecek, bu kimliğe uygun yeni içerikler oluşturacak, mevcut içerikleri revize edecek ve gelecek plan ve projelerin içeriklerinin kapsamlarına dair görüşler hazırlayarak elde edilen bilgi ve birikimin uygun standartlarda ve kullanışlı platformlarda sınıflandırılması (tasnif), saklanması (arşiv) ve istenildiğinde (yetkisi olanların) kolay erişimini sağlayacak gruptur.

Lider: Hale Cide Demir (hale.demir@futurizm.org)