Melike AKKAYA
Doktora Adayı - Şehir ve Bölge Planlama
İstanbul Teknik Üniversitesi, University of Florida

Eğitim
Doktora 2018- Şehir ve Bölge Planlama, İstanbul Teknik Üniversitesi
Yüksek Lisans 2014-2016 Peyzaj Tasarımı ve Bahçe Sanatı, Szent Istvan Üniversitesi,
Budapeşte, Macaristan
Lisans 2008-2012 Şehir ve Bölge Planlama, Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi, İstanbul

Deneyim
2020-2022 Teknoloji, İnovasyon ve Akıllı Şehir Araştırmacısı, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, İstanbul Planlama Ajansı, Vizyon 2050 Ofisi
2017 Şehir Plancısı, Kentsel Dönüşüm Projeleri, Himtek Mühendislik, İstanbul
2017 Şehir Plancısı, Master Şehircilik, İstanbul


Burslar
2022-2023 Fulbright Türkiye, Misafir Öğrenci Araştırmacı Programı, University of Florida,
Şehir ve Bölge Planlama Departmanı
2022 Marmara Belediyeler Birliği Tez Destekleme Programı, İstanbul
2018-2022 Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 100-2000 Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirler Bursu
Yayınlar ve Konferans Bildirileri
Akkaya, M & Aytaç, G. (2019). Airport Transformation in Greenfıeld Production, a Comparison
Study of Atatürk Airport. International Journal of Architecture and Urban Studies, 4 (2), 41-52.
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijaus/issue/55388/759612
Akkaya, M. & Aytaç, G. (2019). Havalimanlarının Dönüşümünün Değerlendirilmesi: Atatürk
Havalimanı Örneği. Türkiye Peyzajları 3. Ulusal Konferansı; Yeşil Altyapı, 12. Antalya:
Akdeniz Üniversitesi.
Akkaya, M. (2021). Degrowth and Environment in Turkey. Building Alternative Livelihoods in
Times of Ecological and Political Crisis, Online Joint Conference, 95. Manchester, İngiltere.
Bilgisayar Programları
CBS programları : Esri ArcMap ve ArcGIS Pro
CAD programları: AutoCAD ve NetCAD
İstatistik programları : SPSS
Tasarım programları: Photoshop, Illustrator, Lumion, SketchUp
Üyelikler
Türkiye Şehir Plancıları Odası (2012’den itibaren)
Türkiye Fütüristler Derneği (2021’den itibaren)
Yabancı Diller
İngilizce (Akıcı)
Almanca (Temel)
Macarca (Temel)
Ekim 2022 itibariyle