Öğrenci Üyeler Koordinasyonu

Öğrenci Üyeler Koordinatörü, Fütüristler Derneği’nin Tüzüğü’nde Öğrenci Üyeler için tanımlanan faaliyetleri yerine getirmek üzere, bir olağan/olağanüstü Genel Kurul’dan diğerine kadar geçen süre için Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde Koordinatörün görevine son verme ve yerine yenisini seçme tasarrufunda bulunabilir. Öğrenci Üyeler kendi aralarından bir Koordinatör Yardımcısı seçerler. Koordinatör, öğrenci üyelerin katılarak çalışacakları alt gruplar oluşturabilir. Her alt grubun sorumlusu Koordinatör tarafından seçilir ve/veya görevine son verilerek değiştirilir veya alt çalışma grubunu dağıtabilir. Koordinatör doğrudan Öğrenci Üyeler Yönetişim Grubu’na bağlıdır ve bu grubun başkanına rapor sunar.