H. Nüzhet Dalfes (Prof. Dr.)

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü emekli öğretim üyesi

 

Yaklaşık 41 yıldır iklim, paleoiklim ve iklim değişikliği alanında çalışan Prof. Dr. Nüzhet Dalfes, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini İTÜ Jeofizik Bölümü’nde tamamladıktan sonra Rice Üniversitesi Uzay Fiziği ve Astronomi Bölümü’nde doktora derecesi aldı. İzleyen yıllarda Fransa’da Dinamik Meteoroloji Laboratuarı’nda ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde araştırıcı olarak çalıştı. 1990-1992 yılları arasında BÜ Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde doçent olarak bulundu ve iklim bilimin yanı sıra ekoloji alanında dersler vermeye başladı. İTÜ’de uzun yıllar bilişim ve yer bilimleriyle ilgi birimlerde yöneticilik yaptı. Aralık 2019’da emekli oldu. Şu anda, ağırlıklı olarak bölgesel iklim değişikliği, ekosistem modelleme, ekolojide bilişim, dendroklimatoloji alanlarında çalışmalar yapmaktadır. R dilinin çeşitli alanlarda (ekoloji, arkeoloji, vs.) uygulamalarına yönelik gönüllü eğitim çalışmaları yürütmektedir. 2012 yılında beri Türkiye’de ‘yurttaş bilimine’ dayalı bir fenoloji gözlem ağını (TRFeno) ve ‘fenokamera’lardan oluşacak bir gözlem sistemini kurmaya çalışmaktadır. 1992-1996 ve 2003-2004 yılları arasında (müteveffa) Doğal Hayatı Koruma Derneği’nde yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2020-2021’de Roots and Shoots Türkiye ’nin kurucu yönetim kurulunda yer aldı.