Stratejik Planlama ve Programlar Komitesi


Derneğin tüm proje ve programlarının fikir aşamasından itibaren tasarımı, planlanması, kurgulanması ve uygulanması çalışmalarının yapıldığı komitedir.
Lider: Kazım Sarı (kazim.sari@futurizm.org)