“Üçüncü Dalga” ve Virüse Karşı Üç Büyük Güç… Dr. Tevfik Uyar

“Alvin Toffler ismini hiç duydunuz mu? Bana göre kendisi daha 1970’li ve 80’li yıllardayken 21. yüzyıl dünyasını uzgörmede en başarılı fütüristtir. 2016’da kaybettiğimiz fütürist iş adamının en önemli eserlerinden biri 1980 yılında yayımlanan “Üçüncü Dalga”dır.

Alvin Toffler’ın kitabı için bu ismi seçmesinin nedeni, insan toplumunun tarihsel gelişimini dalgalar halinde ele almasıdır. Bu dalgaların her biri, bir önceki dalgayı tarih sahnesinin dışına itip temizlemiştir. Toffler’a göre birinci dalga toplumları tarım toplumuydu ve avcı toplayıcı atalarımızı tarih sahnesinden dışarıya itmişlerdi. İkinci dalga ise, çoğunuzun daha bu satırları okurken tahmin edebileceği gibi, sanayi toplumuydu. Kendini kitle üretimi, kitle iletişimi, kitle eğitimi, kitlesel medya, kitle eğlencesi, senkronizasyon, seri üretim, standardizasyon, merkezileşme, bürokrasi gibi temel özelliklerle karakterize eden bu dalganın da sona ermekte olduğunu söylüyordu Toffler. Yani şu an bizler, ister adına endüstri sonrası ister bilgi toplumu deyin, üçüncü dalgayız.”

…….

Fütüristler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Tevfik Uyar’ın kaleme aldığı yazının devamını : https://geturkiyeblog.com/ucuncu-dalga-ve-viruse-karsi-uc-buyuk-guc/   ‘dan okuyabilirsiniz.