Üye İletişim ve Yönetişim Grubu

Dernek içi tüm iletişim sisteminin kurgulandığı ve uygulandığı çalışma grubudur. Üyelerin profil, yetkinlik ve motivasyonlarının birlikte değerlendirildiği ve uçtan uca üye ilişkileri süreçlerinin tüm altyapısının tasarım, koordinasyon ve yönetiminden sorumlu gruptur.

Lider: Sevinç Boy Erşen (sevinc.ersen@futurizm.org)