Denetim Kurulu

Gürdoğan Yurtsever

Denetim Kurulu Başkanı

Oğuz Kartöz

Denetim Kurulu Üyesi

Meral Arslan

Denetim Kurulu Üyesi

Ebru Taşkesen

Denetim Kurulu Üyesi

Nurcan Meşhurtürk

Denetim Kurulu Üyesi

Erva Çolak

Denetim Kurulu Üyesi