Gruplar

Gruplar bir olağan/olağanüstü Genel Kurul’dan diğerine kadar geçen süre içerisinde görev yapmak üzere Yönetim, Denetim ve Yüksek İstişare Kurulu asil ve yedek üyeleri ve aktif üyelerden oluşur. Çalışma Kuralları, Yetki ve Sınırlar Belgesi’nde tanımlandıysa gerektiğinde ilgili kurum veya kuruluşlardan da destek alınabilir. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bir Başkanın liderliğinde faaliyetlerini yerine getirir. Gruplar kendi içlerinde bir Başkan Yardımcısı seçerler. Gruba Başkan, Başkan Yardımcısı ya da sadece üye olarak seçilenlerin başka komitelerde veya gruplarda da üyeliklere seçilmelerinde bir sakınca yoktur. Ancak bir Grup Başkanı başka bir komitenin veya grubun başkanlığına seçilemez. Fütüristler Derneği’nde altı (7) farklı Grup vardır.