Fütürist Akademi Nedir?

Fütürist Akademi, Fütüristler Derneği bünyesinde yer alan Fütürizm Eğitim Programları Grubu tarafından Eylül 2020’de kurulmuştur. Fütürizm Eğitim Programları Grubu, dünyada gerçekleşen Fütürizm eğitim programlarını araştırır, eğitim sağlayıcı uluslararası kurum ya da kuruluşlarla işbirlikleri gerçekleştirir, eğitim sunulacak birey ve kurumları belirleyerek ilgili kitleye uygun eğitim programlarını planlar ve sunulan Fütürizm Eğitim programlarını ve faaliyetlerini sürdürür, geliştirir, çeşitlendirir. Buna paralel olarak, güçlü, deneyimli, yetkin, saygın, güncel entellektüel gündemi takip eden; eğitim, öğretim, mentorluk yöntemlerinde doğru yaklaşım ve tutumla hareket eden seçkin bir Eğitmen Kadrosu oluşturmak hedefiyle yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan yararlanır.

 

Fütürist Akademi kapsamında gerçekleşen tüm eğitim programları ve faaliyetler; birey, kurum ve toplumların, Fütürizm kavram ve yaklaşımı ile ilgili farkındalık yaşamasını, fütürizm içinde yer alan metodolojileri etkin şekilde kullanarak derinlemesine bilgilenmesini, “olumlu bir gelecek tasarlama” davranışı sergilemesini hedefler.

 

 

Fütürist Akademi 2020 ve 2021 yıllarında öncelikle Dernek Öğrenci üyelerine yönelik olarak  Fütürizm çalışmalarını sağlam bir temel üzerine oturtabilmeleri için GB 101 ve GB 102 olarak adlandırılan, 14’er haftalık iki ayrı Gelecek Bilgisi Programı uygulamıştır. 2022 yılı planlamasında devam edecek olan derslere GB 201 ve GB 202 Programlarının da eklenmesi planlanmaktadır. Yine 2021 yılında Dernek Yetişkin üyelerine yönelik olarak uygulanan 21 Haftalık Gelecek Bilgisi Programının geliştirilerek sürdürülmesi planlanmaktadır.