Gelecekten Sorumluyuz

Fütüristler Derneği

Fütüristler Derneği, sosyal yaşamın ve iş yaşamının gelecekte nasıl şekilleneceğine dair uzgörülerde bulunmak ve multidisipliner çalışmalar yapmak üzere 2005 yılında kurulmuştur. Sosyal ve pozitif bilimler açısından tüm disiplinlerin ve tüm yeni teknolojilerin insanlığı nasıl ve ne kadar etkileyeceği, neleri değiştirebileceği ve dönüştüreceğiyle ilgili görüşleri paylaşmak ve iş yaşamı ve sosyal hayatı iyileştirmeye yönelik yöntemler geliştirmek üzere faaliyetlerde bulunmaktadır. Fütüristler Derneği’nin temel amacı, geniş kitlelerle gelecekçiliğin (fütürizm) kurum ve toplumlara ilişkin; olası, olanaklı ve tercih edilen gelecek senaryolarını ve bunları gerçekleştirmek için atılması gereken adımları inceleyen ilkeli ve bütünsel çalışmalar zinciri olduğunu anlatabilmektir.

Bize Katılın, Geleceği Birlikte Konuşalım