Fütürizm Nedir?

Fütürizm, gelecek hakkındaki “oluşmuş bir gelecek vardır veya biz ona gideriz ya da onu tahmin ederiz’’ şeklindeki yaygın ve edilgen algıyı değiştirmeyi hedefleyen bakış açısıdır. İnsanlık olarak eriştiğimiz bilgi, birikim, deneyim ve teknolojiyi kullanarak seçenekli gelecekler oluşturulabileceğini kabul eder ve yaşamın tüm boyutları için alternatif senaryolar ile olumlu gelecek tasarımı yapılabileceğini benimser.

Çokludisipliner yaklaşımla, uzgörülü (uzak, uzmanlıkla, uzlaşmacı), yenilikçi, stratejik ve sürdürülebilir senaryolar geliştirir.

Quality Standards
Quality Standards
Quality Standards
Quality Standards

Fütürist Kimdir?

Fütüristler, basit anlatımla “gelecek senaryoları üzerine düşünen ve geleceğe dair uzgörülerde (uzgörü: uzak, uzman, uzlaşmacı) bulunan kişiler, gelecekçiler” olarak tanımlanmaktadır. Fütürist olmak için özel eğitim almak gerekmemekle birlikte gelecek için bol bol senaryo yaratmak, hayaller kurmak ve olumlu gelecek tasarımı yapmak “Fütürist” olmak için yeterlidir.

Fütürist;
● Kendisi ve tüm insanlık için olumlu, ilerici ve yenilikçi vizyon geliştiren,
● Kişi, kurum ve toplumların yararlı ve etkin yol haritası oluşturmalarına yardımcı olan,
● İnsanlıktan sorumlu olduğunu bilen,
● Geleceğin seyircisi değil tasarımcısı olması gerektiğinin farkında olan,
● Çağdaşlık sözcüğünün bugünü yaşamakla sınırlı olmadığını gösteren ve davranışlarında bunu yansıtan,
● Geleceği uzgören,
● Dünyayı kendine, kendini dünyaya ait hisseden,
● Dünyanın örgütlenmesinde yer almak isteyen,
● Geniş kitleleri fütürizm yaklaşımı ile bu bilinç etrafında toplamanın önderlerinden olan bireydir.


Fütüristler; dünyada World Future Society (www.wfs.org), Türkiye’de de Fütüristler Derneği (www.futurizm.org) olarak örgütlülerdir.