Gelecek Bilgisi K12 Dersleri

2020-2021 ve 2021-2022 eğitim öğretim yıllarında Fütüristler Derneği işbirliği ile GEN Gelecek Nesiller Koleji’nde Gelecek Bilgisi dersi verilmiştir. GEN Koleji öğrencilerine sunduğu Gelecek Bilgisi dersi ile öğrencilerin erken yaşta ‘’Geleceği Uzgörme ve Tasarlama’’ becerisi kazanmasını hedeflemektedir. Bu sayede olumlu gelecek senaryoları ve alternatif gelecek tasarımları yapabilen geleceğin başarılı liderlerinin yetişmesi amaçlanmıştır.

GEN Koleji’nde ortaokulda 5 ve 6, lisede 9 ve 10. sınıf öğrencileri Gelecek Bilgisi dersi almıştır.

10 Ağustos 2020 tarihinde GEN Eğitim Kurumları’nın 2020-2021 eğitim öğretim yılı açılış günü olan Öğretmen Hizmet içi Seminer Programının ilk gününde Gelecek Bilgisi dersinin lansmanı öğretmenlere ve okul yöneticilerine yapılmıştır. Lansmanda Fütüristler Derneği’nin ilgili dönemdeki Başkanı Dr. Mustafa Aykut, Başkan Yardımcısı Kazım Sarı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sevinç Erşen konuşmalarıyla yer almıştır.

2020-2021 Eğitim öğretim yılında GEN Gelecek Nesiller Koleji’ndeki tüm öğretmenlere ve yöneticilere temel seviyede Gelecek Bilgisi eğitimleri verilmiştir. Fütürizm Eğitmen Eğitimi Programını tamamlayan öğretmenler ‘’Teach The Future, Future Teacher Yetkinliği’ kazanmış ve Gelecek Bilgisi Dersi öğretmeni olmuştur. GEN Koleji’nde sunulan eğitimi tamamlayıp Future Teacher Yetkinliği kazanan öğretmenler Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Beden Eğitimi, Tarih, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık gibi birçok farklı branştan öğretmenlerdir. Ayrıca bu eğitime okul müdürleri ve eğitim koordinatörleri de katılmıştır.

Future Teacher Yetkinliğine sahip GEN Koleji öğretmenleri tarafından verilen Gelecek Bilgisi dersinde kavramlar öğretilmiş, metodolojiler aktarılmış ve gelecek senaryoları hazırlanmıştır. Derslerde Türkçe ve İngilizce kaynak kullanılmıştır.