DR. FİGEN ÖCAL

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi “Kamu Yönetim”inden mezun olup, İ. Ü. İktisat Fakültesi “Para-Banka” bölümü Yüksek Lisans programını tamamladıktan sonra Emlak Bankası Genel Müdürlük Kurumsal Kredi Değerlendirme departmanında Bankacılık hayatına başlamıştır.

Devamında İktisat Bankası Genel Müdürlük Kredi ve Pazarlama departmanı, Alternatif Bank Levent şube pazarlama departmanlarında ve sonrasında çeşitli özel bankalarda orta düzey yönetici olarak çalışmıştır. 2014 yılında ING Bank’dan Beyoğlu şube müdürlüğü görevinden ayrılarak doktora çalışmalarına başlamıştır. Bu dönemde aile şirketi Deep İletişim Medya Danışmanlığı PR ajansında finans ve idari görevlerine devam etmiştir.

2019 yılında İ. Ü. İktisat Fakültesi Pazarlama dalında doktora derecesini almıştır. Şu anda Nişantaşı Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır. Nişantaşı Üniversitesinde Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm, Uluslararası Pazarlama, Marketing Management, Management and Organization dersleri vermekte olup, akademik yayınlarına devam etmektedir.

Yayınlar

Öcal, F., & Nasır, S. (2016). Film Marketing: The Impact of Publicity Activities on Demand Generation. In Handbook of Research on Promotional Strategies and Consumer Influence in the Service Sector (pp. 324-341). IGI Global.

Öçal, F., Akdöl, B., & Arıkboğa, F. Ş. (2019) İş Tercihi Envanteri: Bankacılık Sektörü Çalışanlarının Motivasyon Unsurları. Siyasal: Journal of Political Sciences, 28(2).

Öcal, F. (2020) Sağlık Hizmetleri Pazarlamasının Geleceği, Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar (s. 261-281), Ekin Basım Yayın Dağıtım.