Ebru Taşkesen
İşletme MSc.
Raporlama ve Finansman Uzmanı

Ön lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Adalet, Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde, Yüksek Lisansını Selçuk Üniversitesi İşletme ABD Yönetim ve Organizasyon bölümünde tamamlamış olup, Mersin Üniversitesi Kamu Yönetimi ABD Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Doktorasına devam etmektedir.

İşletme Yüksek Lisans tezinde Türkiye’de 2008 yılında Fütürist Yönetimi Sosyal Bilimler alanında konu edinen ilk kişidir. Tez konusunda ‘Fütürist yönetim açısından Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin (MIP) inovasyon uygulamalarının fonksiyonel analizi’ üzerine Sosyal Bilimler-İşletme alanına önemli bulgu ve uz görülerde bulunmuştur.

Kamu politikası, Stratejik Yönetim, Sürdürülebilirlik, Yerel Yönetimler, Süreç ve Risk Yönetimi, Yönetişim, Kamuda Yeni Yaklaşımlar ve Teknoloji Uygulamaları ile İnovasyon uzmanlık ve ilgi alanları arasındadır.

 

İş hayatında Turizm, Satış ve Pazarlama, İthalat sektörlerinde bir çok kademede çalışmış, Özel ve Kamu sektörü olmak üzere toplamda 22 yıllık iş tecrübesi bulunmaktadır. Bu iş tecrübesinin 8 yılını halen çalışmakta olduğu Mersin Büyükşehir Belediyesinde devam etmektedir. Kurumda, İç Denetim Birimi Başkanlığında İç Kontrol ve Kalite Yönetim Sistemi, Raporlama ve İzleme, Stratejik Planlama Birim Sorumluluğu görevlerini yerine getirmiş olup, halen Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığında Raporlama ve Finansman Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Birçok proje, iyileştirme ve tetkik ekiplerinde görev almıştır.

Kurumsal Risk Yönetimi, Sürdürülebilir Süreç Yönetimi, EFQM Mükemmellik Modeli, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 19011 Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, Proje Döngüsü ve bir çok alanda eğitim ve sertifikaları vardır.

Fütüristler Derneği’nde 2020 yılından beri üyeliği devam etmektedir.