Prof. Dr. Anlı Ataöv

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim üyesidir. Aynı bölümde lisans eğitimini görmüş, Ohio Eyalet Üniversitesi’nde kıyı kentleri üzerine lisansüstü çalışmasını tamamlamış, Ohio Eyalet Üniversitesi’nde çevre estetiği ve Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde eylem araştırması ve katılımlı planlama üzerine doktora çalışmalarını yürütmüştür. Özel, kamu, ulusal ve uluslararası kuruluşlarda şehir plancısı, eğitimci, araştırmacı ve danışman olarak çalışmıştır. Profesyonel ve akademik çalışmaları, insan ve çevre ilişkileri, katılımlı planlama, toplumsal değişim, sanat ve tasarım, sürdürülebilirlik, kültürel miras ve doğal çevre koruma alanlarına odaklanmaktadır. Sanat ve spor ile barış ve diyaloğun güçlenmesi, sağlıklı ve mutlu yaşam üzerine gönüllü çalışmalar yürütmektedir.