Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Fütüristler Derneği Tutum Belgesi

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
ve
Fütüristler Derneği Tutum Belgesi

Dünyamız üzerindeki canlı ve cansız varlıklarla birlikte sürekli değişiyor. Bilim ve teknoloji hep ve hızla
ilerliyor. Sosyal ve iş yaşantımız bu değişimlerden etkileniyor, değişiyor ve dönüşüyor. Bu sırada, kimi doğal
kaynaklarımız artarken, kimileri azalıyor. Bir yanda bolluk, diğer yanda yoksunluk, bir yanda varsıllık, diğer
yanda yoksulluk, bir yanda höşgörü, diğer yanda ayrımcılık gitgide birbirleriyle daha çelişir, daha uzaşmaz
ve daha çatışır bir yapıya evriliyor. Değer yargıları içinden geçtiğimiz yıllar boyunca farklılaşıyor.
Gelecek kuşaklar için varlığımızı ve yaşamımızı kalıcı biçimde iyileştirmek ve onu gelecek kuşaklara
bırakmak için sürdürülebilir yapmak hedefiyle, bugünden doğru seçenekleri bulmalıyız. Olumlu bir gelecek
için işbirlikleri ve pragmatizm geliştirmeliyiz. Yeryüzünün herkes için yaşanabilir olmasını sağlamalıyız.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 2016 yılında, dünyamızın karşı karşıya kaldığı sorunları
saptayarak, 2030 yılına kadar tümünün çözülmesi için ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı belirledi.
Gezegenimiz ve insanlık için olumlu gelecek seçeneklerini tasarlamayı amaçlayan biz fütüristlerin
uzgörüleri, beklentileri ve çabaları ile UNDP’nin belirlediği ve aşağıda sıralanan amaçların örtüştüğünü, bu
nedenle tümünü benimsediğimizi belirtmek isteriz.

Sürdürülebilir Kalkınma İçin 17 Küresel Amaç

1. Yoksulluğa son
2. Açlığa son
3. Sağlık ve kaliteli yaşam
4. Nitelikli eğitim
5. Toplumsal cinsiyet eşitliği
6. Temiz su ve sanitasyon
7. Erişilebilirlik ve temiz enerji
8. İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme
9. Sanayi, yenilikçilik ve altyapı
10. Eşitsizliklerin azaltılması
11. Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar
12. Sorumlu üretim ve tüketim
13. İklim eylemi
14. Sudaki yaşam
15. Karasal yaşam
16. Barış, adalet ve güçlü kurumlar
17. Amaçlar için ortaklıklar