1 Mart 2023 Gelecek Günü – Uyanış Hareketi

Değerli Fütüristler,

1 Mart 2023’te 11. kez Gelecek Günü’nü kutlayacağız, bu yılın temasını “Uyanış Hareketi” olarak belirledik. Geçtiğimiz yıl “Yok Oluştan Önce Son Çıkış” diyerek paydaşlarımızı ve bireylerin farkındalığını arttırmaya çalışmıştık. Bu yıl iklim krizi için uyanışın olduğunu ancak harekete geçmenin elzem olduğunu vurgulamak istedik.

İki Pulitzer Ödülü sahibi, dünyadaki 20 etkili bilim insanından biri olarak kabul edilen Edward Wilson’ın dediği gibi jeolojik zamanda yok oluş olayları özelikle seyrek değil. Yaşamın tarihi boyunca yok oluş örnekleri değişik boyutlarda rastgele ortaya çıkmış. Bununla beraber, gerçekten kıyametimsi olanlar, sadece yaklaşık yüz milyon yıllık aralıklarla meydana gelmiş. Kaydedilen böyle 5 yıkım zirvesi var. 

Yeryüzünün bu tür kıyametlerden sonra kendini toplaması kabaca 10 milyon yıl sürmüş. İnsanlığın başlattığı yıkım zirvesinin genellikle Altıncı Yok Oluş diye adlandırılmasının nedeni de bu. Birçok yazar ve düşünür, Yeryüzü’nün artık Holosen bölümünün sona erdiğini ve yeni bir jeolojik bölümün başladığını kabul etmemize yetecek kadar farklılaştığını öne sürüyor. 

Yeni bölüm için önerilen isim, deniz biyoloğu Eugene Stoermer’in 1980’lerin başında kullandığı, atmosfer kimyageri Paul Ctutzen’in 2000’lerde popülerleştirdiği, Antroposen, yani İnsan Çağı.

Kendimizi biyosferin hakimi ve onun en büyük başarısı olarak gördüğümüzden, yaşamın geri kalanına istediğimiz her şeyi yapmaya hakkımız olduğuna inanıyoruz. Burada, Dünya’daki adımız Güç’tür. Ancak unutmayalım, bizler aslında aşırı kırılganız. Üçler Kuralı’na tabiyiz:

 • Hava olmadan üç dakika
 • Dondurucu soğukta, sığınacak bir yer ya da uygun giysiler olmadan üç saat
 • Su olmadan üç gün
 • Ve yiyecek olmadan üç hafta yaşayabiliriz.

Fütürizmin gelecek hakkındaki ‘’oluşmuş bir gelecek vardır ve biz ona gider ya da onu tahmin ederiz’’ şeklindeki yaygın ve edilgen algıyı değiştirmeyi hedefleyen Fütüristler Derneği olarak Uyanış Hareketi’ni büyütmeyi, etki alanını genişletmeyi hedefliyoruz.

Günümüzün dertleri ile meşgul olan bireyler geleceği düşünmekten uzak kalabiliyor ve iklim krizi de bireyin kendi dışında gerçekleşen bir olgu olarak görülüyor. Felsefe ve ekoloji kesişimindeki önemli düşünürlerden biri olan Timorty Morton’un dediği gibi İklim Krizi bir Hipernesne. Çevre, nükleer silahlar, evrim, görelilik ya da dünyamızın kendisi gibi bir dizi hipernesne içinde yaşıyoruz. Bunların zamansal ve uzamsal boyutları da öyle büyük ki nesnenin ne olduğuna dair fikirleri yutuyor, normal akıl yürütme yöntemlerimizi ciddi bir şekilde zorlayabiliyor. İçindeyken kendisini ve etkilerini anlamakta güçlük çektiğimiz bir olgu. 

İklim krizinin ne olduğunu, onunla ilgili ne düşündüğümüzü, insanların birbirleriyle ve insan olmayanlarla nasıl bir arada yaşadığını anlatırken yaşadığımız dünyayı kavrayışımızı yeniden keşfetmemiz gerekiyor.

1 Mart’ta tüm profesyonellere, iş insanlarına, kamu görevlilerine, öğrencilere sesleneceğiz. Bundan 20 yıl, 40 yıl sonrasını düşünmeye davet edeceğiz. Hem kendimiz hem de gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya bırakmamız için birey olarak alışkanlıklarımızı yeniden sorgulamamız gerekiyor. Profesyonel ve iş insanı olarak şirketimizin ve markamızı amacını sorgulamamız gerekiyor. Teşviklerimizi, politikalarımızı; bireysel ve kurumsal etki alanlarımızı yeniden sorgulamamız gerekiyor.

İşte bu nedenle uyanış hareketine ihtiyacımız var.

Temamız altında aşağıdaki konu başlıklarını konunun uzmanları ile ele almayı planlıyoruz:

EkosistemŞehirKarbon Nötr
 • İklim uyanıyor.
 • Toprak uyanıyor.
 • Su uyanıyor.
 • Gastronomi uyanıyor.
 • Moda uyanıyor.
 • Otomotiv/Elektrikli araçlar uyanıyor.
 • Atık yönetimi uyanıyor.
 • Binalar uyanıyor.
 • Kaçış dalgası
 • Enerji uyanıyor.
 • Minimalizm uyanıyor.
 • Çevre etiği uyanıyor.
 • Sürdürülebilir finans uyanıyor.
 • Ekonominin devleri uyanıyor.
 • Akıllı fabrikalar uyanıyor.

1 Mart 2023’te görüşmek üzere…

1 Mart Çalışma Grubu Adına

Hakan Göl

Beren Akdeniz

Ömer Barbaros Yiş

Yorum Ekleyin

E-mail adresiniz herkesle paylaşılmayacak.